Økonomisk Institut

Adresse Øster Farigmagsgade 5, Bygning 26
1353 København K
Telefon +45 35323010
E-mail Economics @ econ.ku.dk
Hjemmeside http://www.econ.ku.dk
Bemærkning Tlf. 9-15
Lokale enheder 1
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Alessandretti, Laura Maria 35323791 Postdoc Post.doc    
Alt, James (ekstern) Ukendt -    
Altmann, Steffen Lektor -
Andersen, Anne Marie Krogsgaard Ukendt Studerende FU Studerende    
Andersen, Asger Lau 35333133 Lektor Husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; politisk økonomi; anvendt mikroøkonometrikt
Andersen, Esben Scriver Ukendt Ph.d.-stipendiat Strukturel estimation, diskrete valg og generelle entropi modeller (GEM)    
Arnarson, Björn Thor 35333620 +46 733314065 Postdoc International handel; arbejdsmarkedsøkonomi; øresundsregionen; globalisering; handelspolitik
Baagøe, Emilie Katrine 35330304 Studerende -    
Bang, Pernille 35337295 Specialkonsulent
Bennedsen, Morten 35334278 Professor Små og mellemstore virksomheder; ejerledelse; anvendt mikroøkonomi; familevirksomheder; incitamenter
Bentsen, Kristian Hedeager 35336436 Ph.d. Studerende Anvendt mikroøkonometri; skattepolitik; skatteunddragelse; skatteundvigelse; udannelse    
Bentzen, Jeanet Sinding 35324400 28252615 Lektor Empirisk forskning indenfor: økonomisk udvikling på lang sigt; årsager og konsekvenser af religion; institutioner og velstand; langsigtede årsager til geografi
Berg, Rasmus Kehlet 35364647 Ph.d. Studerende Miljø- og klimaøkonomi; politisk økonomi; CGE modellering
Bergman, Ulf Michael 35323003 Lektor Europæisk, dansk og svensk økonomisk politik; finanspolitiske rammer; valutakurser; konjunkturcyklusser; pengepolitik
Betancourt Hurtado, Maria Alejandra 35337396 Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonomi, virksomhedsorganisation, corporate governance, organisationsøkonomi
Birch, Pernille Ukendt Studerende -    
Bjerre-Nielsen, Andreas 35324417 Adjunkt Sociale netværk, uddannelsesøkonomi, bevælgeses- og adfærdsdata, data science & spilteori
Boar, Corina (ekstern) Ukendt -    
Boas, Hjalte Fejerskov 35326057 Studerende    
Boserup, Simon Halphen 35323258 Adjunkt Offentlige finansiering; ulighed; beskatning; skatteunddragelse; mobilitet mellem generationer
Brandt, Kasper 35325321 Ph.d.-stipendiat Udviklingsøkonomi; uddannelse i udviklingslande; væbnede konflikter
Brenøe, Anne Ardila (ekstern) Ukendt -
Browning, Martin 35333089 Professor Anvendt mikroøkonometri, familieøkonomi, opsparing og forbrug    
Bröker, Janina Ukendt Studerende -    
Busch, Martin Benedikt 35326816 Ph.d.-stipendiat Behavioral economics, experimental economics, network theory, network experiments
Buus, Magnus Tolum 35330638 Ph.d.-stipendiat International handel, empirisk industriel organisation, anvendt mikroøkonometri, informationfriktioner, virksomhedsdynamik
Bøll, Jane Bilberg Lykke 35331723 Specialkonsulent
Cairo, Sofie 35333967 Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; makroøkonomi; offentlige finanser
Carlsson, Mikael (ekstern) Ukendt -    
Cavalca, Petra Gram 35334539 Ph.d.-stipendiat Anbragte børn; arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; familieøkonomi; anvendt mikroøkonometri
Ceccardi, Tine Greir 35323002 Kontorfuldmægtig -    
Chevrot, Esther 42342634 Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri; organisationsøkonomi; virksomhedsledelse overbevisninger; adfærd; værdier
Christensen, Asker Nygaard Ukendt Studerende -
Christensen, Cecilie 35331685 51926113 Studerende -    
Christensen, Hans Bonde (ekstern) Ukendt -    
Cremers, Jolien (ekstern) Ukendt -    
Cuadros, Cynthia Van Der Werf (ekstern) Ukendt -    
Cueva, Carlos (ekstern) Ukendt -    
D'Agata, Antonio (ekstern) Ukendt -    
Dalgaard, Carl-Johan Lars 35324407 Professor Økonomisk vækst; Udvikling; makroøkonomi
Desauv, Natasja Bülow 35326019 Fuldmægtig    
Druedahl, Jeppe 35324425 Tenure track adjunkt Makroøkonomiske spørgsmål; modeller med usikkerhed og heterogenitet; miko-data; numeriske metoder
Dyred, Frida Ukendt Studerende -
Døssing, Felix Sebastian Ukendt Videnskabelig ass. -
Ejrnæs, Mette 35323062 Professor Anvendt mikroøkonometri; indkomst processer; forbrug; anbringelser af børn; arbejdsløshedsforsikring
Eskildsen, Janek Bligaard 35364647 Ph.d. Studerende Ressource-, miljø og klimaøkonomi, energiøkonomi. transportøkonomi, anvendte generelle ligevægtsmodeller
Fadlon, Itzik (ekstern) Ukendt -    
Firouzi, Chila Nazeya 35330531 Kontorfunktionær -    
Flindt, Peter 35323012 51489422 Institutadministrator -
Foged, Mette 35323582 Adjunkt Arbejdsmarkedsøkonomi; husholdningers økonomiske og finansielle adfærd; migration; integration; anvendt mikroøkonometri
Fosgerau, Mogens 35334272 Professor Transportøkonomi; trængsel; information og entropi; diskrete valgmodeller
Garcia Miralles, Esteban 35334299 Ph.d.-stipendiat Anvendt mikroøkonometri, sundhedsøkonomi, ofentlig økonomi
Gensowski, Miriam 35323036 Adjunkt Uddannelsesøkonomi; ulighed; kognitive og socio-emotionelle færdigheder; intergenerationel mobilitet; valg af erhverv; arbejdsmarkedsøkonomi
Glavind, Kristoffer Pade 35336934 61458300 Ph.d.-stipendiat Social data science, machine learning, big data, økonometri
Glenny, Anita Marie 35325328 Ph.d. Studerende Arbejdsmarkedøkonomi, anvendt mikroøkonometri, politikevalueringer, adfærdsøkonomi
Gonzalez Eiras, Martin 35324404 Lektor Makroøkonomi; offentlig finansøkonomi; politisk økonomi; finans
Gravert, Christina 35334782 Tenure track adjunkt Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi, offentlig politik, nudging, incitamenter og adfærdsændring
Groth, Christian (ekstern) 35323028 Lektor emeritus
Gu, Ran (ekstern) Ukendt -    
Gudmundsson, Jens (ekstern) 35336515 -    
Gunnarsson, Jan Sture Gunnar (ekstern) 35323026 Lektor emeritus    
Gørtz, Mette 35323014 Lektor Sundhedsøkonomi; familieøkonomi; arbejdsmarkedsøkonomi; aldring; anvendt mikroøkonometri
Hagstrøm, Joanna Mickiewicz 35337154 Fuldmægtig -
Hansen, Agnete Vienberg 60402090 Studerende -    
Hansen, Anne Lundgaard 35331363 Ph.d.-stipendiat Modellering af rentestrukturen; risikopræmier; affine og ikke-lineære term structure modeller; finansiel økonometri
Hansen, Anne Toft 35333344 Ph.d. Studerende Uddannelsesøkonomi, videregende uddannelser, anvendt mikroøkonometri, arbejdsmarkedsøkonomi
Hansen, Casper Worm 35336978 Lektor Dødelighed; forventet levealder; demografiske ændringer; langsigtet økonomisk vækst; makroøkonomiske aspekter i udviklingsøkonomi
Hansen, Christel Brink 35323017 Overassistent -    
Hansen, Emil Toft 35324085 Ph.d.-stipendiat Household finance, forbrugslån, forbrugeradfærd og gældsætning, geografiske forbrugsmønstre, finansielle formuer og privatforbrug
Hansen, Emma Hedvig Pind Ukendt Studerende -    
Hansen, Hans Oluf (ekstern) 35323261 Lektor emeritus
Hansen, Maria Juul 35328387 Ph.d.-stipendiat Spatial økonomi; urbanisering; bopæls- og jobvalg; pendling; forhandling inden for husholdningen
Harmon, Nikolaj Arpe 35323033 Lektor Arbejdsmarkeder; jobs; politikere; offentlige medarbejdere; program evaluering
Hartmann, Ida Maria 35334029 Studerende    
Hasager, Linea 35334597 Ph.d.-stipendiat Immigration; arbejdsmarkedsøkonomi; integration af flygtninge; anvendt mikroøkonometri; registerdata
Hauschultz, Frederik Plum 35337461 Ph.d. Studerende Strukturel mikroøkonometri, udlicitering, industriøkonomi, sundhedsøkonomi
Hetland, Simon Lund Ukendt Ph.d.-stipendiat Finansiel økonometri, tidsrækkeanalyse, økonometrisk teori, rentestruktur modeller, volatilitetsmodeller og co-integrations analyse
Hirani, Jonas Lau-Jensen 35325316 Ph.d.-stipendiat Universelle børneprogrammer, tidlige investeringer i børn, sundhedsøkonomi, familieøkonomi, anvendt mikroøkonometri
Hjorth-Andersen, Christian (ekstern) 35323072 26823137 Professor emeritus. Kulturøkonomi; sportsøkonomi
Hochguertel, Stefan (ekstern) Ukendt -    
Hvidberg, Kristoffer Balle 35330922 Ph.d. Studerende Anvendt mikroøkonometri; uddannelse; økonomisk og finansiel adfærd; ulighed
Hvidegaard, Lotte 35326331 Fuldmægtig
Højbjerg, Josefine Betak Ukendt Studerende -    
Ingholt, Marcus Mølbak 35337098 Videnskabelig ass. Makroøkonomi; makrofinansiering; boligmarkedet; DSGE-modeller; anvendt makroøkonometri
Issa, Jasmin Mohamad Ukendt Studerende -    
Iversen, Anna Kollerup 35335367 Ph.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, anvendt mikroøkonometri, politisk evaluering
Jakobsen, Katrine Marie Tofthøj (ekstern) 35335713 Ph.d. Studerende Offentlig økonomi, skattepolitik, formuebeskatning
Jang, Jihye 35331142 Videnskabelig ass. Research Assistant    
Jensen, Amalie Sofie (ekstern) 27506516 -
Jensen, Emil Bjerre 35328053 Ph.d. Studerende Præference heterogenitet; livscyklusmodeller; strukturel estimation; finansiel transaktionsdata    
Jensen, Henrik 35323043 Professor Makroøkonomi; pengepolitik; rentepolitik; ØMU
Jensen, Katarina Helena (ekstern) Ukendt -    
Jensen, Philip Harboesgaard 35331121 Studerende -    
Jensen, Tora Aurora 35332427 Studerende -
Jespersen, Charlotte 35323029 Korrespondent -    
Johannesen, Niels 35324415 Professor MSO Skattepolitik; skattely; skatteunddragelse; internationale skatteforhold; finanskrise
Johansen, Søren (ekstern) 35323071 Professor emeritus -
Jones, Edward Samuel 35323038 Lektor Udviklingsøkonomi; uddannelse; arbejdsmarkedsøkonomi; anvendt makroøkonomi; Afrika syd for Sahara
Juselius, Katarina (ekstern) 35323068 Professor emeritus
Jørgensen, Mia Renee Herløv 35333410 Ph.d.-stipendiat Ulighed, anvendt mikroøkonometri, public economics, makroøkonomi
Jørgensen, Pernille Plato 35336817 Ph.d. Studerende -    
Jørgensen, Rasmus 35323075 Adjunkt International handel; globalisering; input-output analyse; eksportpriser og valutakursbevægelser; anvendt mikroøkonomi
Jørgensen, Thomas Høgholm 35323994 Adjunkt Livscyklus modeler; strukturel estimation; husholdningers adfærd; fertilitet; forbrug og opsparing
Karstoft, Jon Egeris 35332894 Studenterstudievejl. -    
Kassarnig, Valentin (ekstern) Ukendt -    
Keiding, Hans (ekstern) Ukendt Professor emeritus
Klemp, Marc Patrick Brag 35336950 Adjunkt Økonomisk vækst; populationsstudier
Kless, Philipp Christian 35337283 Ph.d.-stipendiat Finansiel økonometri, økonometrisk theori, GARCH, bootstrap til finansiel of økonomiske tidsrække
Kohlhas, Alexandre Nicolaj (ekstern) Ukendt -    
Kreiner, Claus Thustrup 35323020 Professor Offentlig finansiering; offentlig politik, ulighed; arbejdsudbud; forbrugeradfærd
Kreuder, Janis Ukendt Studerende Studentermedhjælper fu    
Kristensen, Camilla Lundtoft Ukendt Studerende -    
Kristiansen, Ida Lykke 35337596 Ph.d.-stipendiat Sundhedsøkonomi, familieøkonomi, børns udvikling, ulighed, anvendt mikroøkonometri
Kruse-Andersen, Peter Kjær 35334792 Adjunkt Miljøøkonomi, økonomisk vækst, makroøkonomi, EU¿s CO2-kvotesystem (EU ETS)
Lagerlöf, Johan 35323013 Lektor Anvendt teori; teoretisk industrøkonomi; politisk økonomi; mikroøkonomi
Laird, Jessica (ekstern) Ukendt -    
Landais, Camille (ekstern) Ukendt -    
Larsen, Kristian Urup Olesen 35334279 Studerende    
Larsen, Rasmus Bisgaard 35325360 Ph.d.-stipendiat Makroøkonomi, boligmarkeder, finanspolitik, anvendt makroøkonometri, makroøkonomiske modeller med heterogene agenter
Lassen, David Dreyer 35324412 Professor Politisk økonomi; social data; finanspolitik; holdningsdannelse; ulighed
Lazuka, Volha (ekstern) Ukendt Post Doc    
Le Guern -Herry, Ségal Tom (ekstern) Ukendt -    
Lee, Brian (ekstern) Ukendt -    
Leganza, Jonathan Michael (ekstern) Ekstern forsker -    
Leisner, Jonathan 35335006 Ph.d. Studerende -
Leth, Laurs Randbøll 35334897 INGEN STILLINGSTEKST Center for Information & Bubble Studies    
Leth-Petersen, Søren 35323084 Professor Anvendt økonomi; individuel økonomisk adfærd; forbrug; opsparing; arbejdsudbud
Lilholm, Iben Ukendt Studerende Studentermedhjælper fu    
Lindner, Attila Sandor (ekstern) Ukendt -    
Lyhr, Julie Uldum Ukendt Studerende    
Lyngsaa, Ivan 35331829 Fuldmægtig -
Lyngse, Frederik Plesner 35337412 Ph.d. Studerende Empirisk sundhedsøkonomi; patienters overholdelse af lægelige råd; Sundheds- og ældreministeriet; registerdata; anvendt mikroøkonomi
Mahlstedt, Robert 35337922 Postdoc Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; program evaluering; anvendt mikroøkonometri; søgeteori
Markussen, Thomas 35323086 Lektor Politisk økonomi; udviklingsøkonomi; eksperimenter; kollektiv adfærd; socialkapital
Mattana, Elena (ekstern) Ukendt Gæsteforsker -    
Meyer, Bjørn Bjørnsson 35333888 Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; uddannelsesøkonomi; videregående uddannelse; anvendt mikroøkonometri; politik evaluering
Milhøj, Anders 35323265 Lektor Teoretisk Statistik; anvendt Statistik; tidsrækkeanalyse; stikprøveteori; IT-programmet SAS
Minor, Kelton Ray 35328143 Ph.d.-stipendiat Computational Social Science, Climate Econometrics, Computers and Human Behavior    
Mogensen, Patrick Kofod 35337573 Ph.d.-stipendiat Dynamisk Programmering, dynamiske spil, strukturel estimation, økonometrisoftware, mikroøkonometri, numerisk økonometri
Mortensen, Jørgen Birk (ekstern) 35323088 31554219 Lektor emeritus    
Mortensen, Victor Kalkerup Ukendt Studerende FU -    
Munch, Jakob Roland 35323019 Professor Globalisering; international handel; arbejdsmarkedsøkonomi; indvandring; vækstmarkeder
Munk-Nielsen, Anders 35324426 Tenure track adjunkt Empirisk industriøkonomi; strukturel mikroøkonometri; sundhedsøkonomi; diskret valg; transportøkonomi
Møller, Therese Østergaard (ekstern) Ukendt Bibliotekar -
Nanda, Ramana (ekstern) Ukendt -    
Nielsen, Anders Priergaard (ekstern) Ukendt -    
Nielsen, August Emil Twile 35336216 Ph.d. Studerende -
Nielsen, Bent Gunhard (ekstern) Ukendt Gæsteforsker -    
Nielsen, Heino Bohn 35323253 Professor MSO Econometric time series analysis; macro-econometrics; co-integration; financial econometrics; volatility modeling; bootstrap methods
Nielsen, Mads Anker 35321296 Studerende -
Nielsen, Nikolaj 35328149 Ph.d.-stipendiat Mikroøkonometri, dynamisk programmering, udannelsesøkonomi, efterspørgselsestimation
Nielsen, Peter Erling (ekstern) 35323008 51341835 Lektor emeritus Lektor Emeritus
Nielsen, Torben Heien 35323025 Lektor Sundhedsadfærd; ulighed i sundhed og mortalitet; opsparingsadfærd; måling af sundhed; sundhedsudbydere
Olsen, Morten Graugaard 35330573 Adjunkt Teknologisk udvikling, indkomstulighed, økonomisk vækst, automatisering
Olufsen, Isabel Skak 35325322 Studerende -    
Pedersen, Martin Broberg Ukendt Studerende -
Pedersen, Rasmus Søndergaard 35323074 Lektor Finansiel økonometri; tidsrækkeøkonometri; økonometrisk teori; tunghalede tidsrækker; modeller for tidsvarierende volatilitet
Pehrsson-Berindei, Liana 35323031 Kontorfuldmægtig Økonomimedarbejder - ekstern virksomhed
Peters, Frederikke Dandanell Ukendt Studerende -    
Piatek, Rémi 35323035 Adjunkt Bayesiansk økonometri; faktor analyse; mixture modeller; beregningsteknisk økonometri; human kapital
Pierri, Nicola (ekstern) Ukendt -    
Piovesan, Marco 35336872 Lektor Adfærdsøkonomi; eksperimental økonomi; eksperimenter med børn; uærlighed og gruppebeslutninger
Rahbek, Anders 35324031 Professor Finansiel Økonometri; Økonometrisk Tidsrække Analyse; Bootstrap; GARCH og modellering af volatilitet; Kointegrations Analyse
Rand, John 35336865 Professor MSO Udviklingsøkonomi; anvendt økonometri; effektmåling; praktisk og teoretisk industriøkonomi; tværdisciplinære metoder
Rasmussen, Gregers Nytoft 35323870 Postdoc Økonomisk adfærd på individniveau; eksperimentel økonomi; adfærdsøkonomi; måling af økonomiske præferencer
Rasmussen, Mette 35332644 Ph.d.-stipendiat Arbejdsmarkedsøkonomi; adfærdsøkonomi; offentlige finanser    
Ravenna, Federico (ekstern) 35332246 Gæsteforsker Adjungeret professor    
Ravn, Søren Hove 35334989 Lektor Makroøkonomi; finans- og pengepolitik; samspil mellem finansielle markeder og makroøkonomi; makroøkonometri; makroøkonomiske modeller
Ribers, Michael Allan 35335350 Postdoc Sundhedsøkonomi, dynamiske modeller for diskrete valg, strukturel mikroøkonometri    
Rosenbaum, Philip 35327302 Videnskabelig ass. -    
Sander, Sarah (ekstern) 35337289 Visiting Post Doc
Sandoy, Trondur Møller (ekstern) 28311095 -    
Santoro, Emiliano 35323032 Professor MSO Pengepolitik, finansielle friktioner, makroøkonomiske asymmetrier, tværsektorielle økonomier, forventninger
Schjerning, Bertel 35323065 Lektor Dynamiske modeller for diskrete valg; dynamiske modeller for generel ligevægt; dynamisk spilteori; beregningsmetoder; strukturel estimation
Schmalen, Philipp Ukendt Studerende -    
Schultz, Christian 35323039 Institutleder Konkurrenceøkonomi; Industriel organisation; Politisk økonomi; Information
Scur, Daniela Dillenburg (ekstern) Ukendt -    
Sebald, Alexander Christopher 35324418 Lektor Adfærdsøkonomi; psykologisk spilteori; eksperimentel økonomi; kontraktteori
Selaya, Pablo 35323040 Lektor Komparativ økonomisk og politisk udvikling; langsigtet vækst; politisk økonomi; institutionel og kulturel forandring
Serena, Benjamin Ly 35334757 26999020 Postdoc Sundhedsøkonomi, offentlig økonomi, mental sundhed, ulighed I levetid, anvendt mikroøkonometri
Sheridan, Adam Francis McSorley 35331422 Postdoc Finansiel økonomi, finansiel adfærd, sociale netværk, anvendt mikroøkonometri
Simintzi, Elena (ekstern) Ukendt -    
Sperling, Lena Lindbjerg (ekstern) Ukendt -    
Stephens, Thomas Alexander (ekstern) Ukendt -    
Stjernstrøm, Matilde Dyrberg Ukendt Studerende    
Sunder-Plassmann, Laura 35336944 Adjunkt International makroøkonomi; international finansøkonomi; makroøkonomi; statsgæld; statsbankerot
Sæverud, Johan 35335187 Ph.d. Studerende Anvendt mikro, strukturelle modeller, arbejdsmarked, pension, opsparing
Søgaard, Jakob Egholt 35326541 Postdoc Offentlig Økonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Anvendt mikroøkonometri, Ulighed
Sørensen, Jesper Riis-Vestergaard 35334259 Tenure track adjunkt Økonometri for tværsnits- og paneldata, semiparametriske og højdimensionelle estimationsmetoder,ikke-parametrisk identifikation, specifikationstest for semiparametriske modeller
Sørensen, Peter Birch 35323015 Professor Makroøkonomi; miljøøkonomi; klimaforandringer; naturressourcer; forvaltning af offentlig økonomi
Sørensen, Peter Norman 35323056 Professor Asymmetrisk information i økonomiske og finansielle forhold; hordeadfærd; prædiktionsmarkeder; de finansielle markeders mikrostruktur
Tarp, Finn 35323041 93509161 Professor Udviklingsøkonomi; fattigdom; indkomstfordeling og vækst; mikro- og makroøkonomisk politik og modellering
Thorsen, Sigurd Nellemann Ukendt Studerende FU -    
Thygesen, Niels Christoffer (ekstern) 35323006 Professor emeritus. Professor emeritus    
Thöni, Patrick Ph.d.-stipendiat Finance, Financial Microstructure, Asset Allocation, Asset Pricing, Microeconometrics
Tjensvoll, Karl Wilhelm Ukendt 42609282 Studerende -    
Toft, Cammilla Bundgård 35331671 Fuldmægtig -
Traberg, Jeppe (ekstern) 35323230 28122866 Lektor emeritus
Tsoutsoura, Margarita (ekstern) -    
Tyran, Jean-Robert Karl 35323027 Professor Adfærdsøkonomi; eksperimentel økonomi
Uggeldahl, Kennet Christian 35337817 Postdoc Værdisætning af ikke markedsomsatte (miljø) goder / Valgeksperimenter / Eye-Tracking / Grøn BNP    
Ullrich, Hannes 35337659 Lektor Empirisk industriøkonomi; sundhedsøkonomi; personaløkonomi
Vikander, Nick 35323034 60289617 Lektor Teoretisk industriøkonomi; informationsøkonomi; organisationsøkonomi; adfærdsøkonomi
Wagner, Sander (ekstern) Ukendt -    
Waldinger, Daniel (ekstern) Ukendt -    
Walther, Ansgar (ekstern) Ukendt -    
Walther, Selma (ekstern) Ukendt -    
Wang, Yanyue (ekstern) Ukendt -    
Weissert, Christoffer Jessen 35321598 Ph.d. Studerende Makroøkonomi, finans- og pengepolitik, IRF estimation ved SVAR og local linear projections og Strukturel identifikation
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen 35323030 Professor Makroøkonomi, offentlig økonomi, miljøregulering, vækst og indkomstfordeling
Willadsen, Helene 35335023 Ph.d.-stipendiat Adfærdsøkonomi, eksperimentel økonomi, børn og økonomi
Wingender, Asger Mose 35321605 Adjunkt Økonomisk vækst; humankapital og uddannelse; politiske institutioner; strukturel transformation; økonomisk historie
Winther, Stinna Ødgaard Ukendt Studerende -
Wolfenzon, Daniel (ekstern) Ukendt -    
Wüst, Miriam 35321365 Lektor Sundhedsøkonomi; anvendt mikroøkonometri; indsatser for børn og familier; familieøkonomi;
Xiang, Chong (ekstern) Ukendt -    
Xu, Kan (ekstern) Ukendt -    
Yan, Jiacheng (ekstern) Ukendt -    
Zhang, He 35330674 Fuldmægtig Statistiker
Zhao, Zeyu 35330770 Studerende FU Anvendt mikroøkonomi, erhvervsliv, sundhedsøkonomi, adfærdsøkonomi
Zhao, Zeyu Ph.d. Studerende Anvendt mikroøkonomi, erhvervsliv, sundhedsøkonomi, adfærdsøkonomi
Zille, Helge 35327802 Ph.d.-stipendiat International handel, udviklingsøkonomi, voldelige konflikter, international politik
Zink, Edith 35330516 Ph.d. Studerende Økonomien ved kulturel forandring, politisk økonomi, sociale og politiske bevægelser
Zucman, Gabriel (ekstern) Ukendt -    
Züllig, Gabriel 35330636 Ph.d. Studerende Makroøkonomi, makroøkonometri, makrofinansiering, arbejdsmarkedsøkonomi, heterogenitet
le Maire, Daniel 35323063 Lektor Arbejdsmarkedsøkonomi; søgeteori; anvendt mikroøkonometri
van der Werf, Cynthia (ekstern) Ukendt Gæsteforsker -    
Öberg, Erik (ekstern) Ukendt -    
Adskillestreg Edit

Adskillestreg

Lokale enheder

Adskillestreg
Betegnelse Bygning Lokale Telefon Telefax E-mail
Studievejledningen Økonomisk Institut 5.1.44a 35323052 studievejledningen@econ.ku.dk
Adskillestreg Edit