Campus Service SUND, Ledelse og administration

Engelsk navn Campus Service SUND, Facility Management and Administration
Adresse Blegdamsvej 3B
2200 København N
Telefon +45 40220031
E-mail Drift @ sund.ku.dk
Bygning og lokale Bygning 9
09-2-01
Funktion Driftskontor
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Bæhr, Helle 35327001 40220063 Kontorfuldmægtig lokalebookning, kongresser mv. samt personale
Hansen, Marianne Vejen 20841383 Campuschef
Jakobsen, Charlotte 35327004 40220031 Kontorfuldmægtig Lokalebooking, kongresser mv.
Norberg, Torben 35327005 29633002 Administrationschef Økonomi, administration og servicefunktioner
Pless, Pia 35326486 93509266 Kontorfunktionær -
Thorsby, Tina 35332242 Indkøber
Adskillestreg Edit