Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Engelsk navn Department of Nordic Studies and Linguistics
Adresse Emil Holms Kanal 2
2300 København S
Telefon +45 35328311
E-mail nors @ hum.ku.dk
Bemærkning Tlf. man-tors 10-12
Lokale enheder 12
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Abildgaard, Louise Hallstrøm (ekstern) 35337859 Videnskabelig assistent Sprogpsykologi
Andersen, John Edelsgaard 35328317 Institutleder -    
Andersen, Nina Møller 35328383 Lektor Dansk, sprog
Andresen, Casper Lindblad 35336011 Administrativ studentermedhjælper -    
Ardenkjær-Husted, Regitze (ekstern) -    
Arnfast, Juni Søderberg 35329309 Lektor Dansk, sprog
Auken, Sune 21532322 Lektor Dansk, litteratur
Balle, Jesper Storgård Rasmussen 35337196 Ekstern lektor Audiologopædi    
Barnwell, Jeppe Lindquist (ekstern) Ukendt Dansk, litteratur    
Behrendt, Poul (ekstern) 35328358 Adjungeret professor emeritus Dansk, litteratur
Biering, Karsten Georg (ekstern) 35334761 Lektor emeritus Dansk, arbejderkulturstudier
Bissenbakker, Mons 35335923 Lektor Kønsstudier
Bjerring-Hansen, Jens 35331905 Lektor Dansk, litteratur
Blicher, Henrik 35328315 Lektor Dansk, litteratur
Bobek, Emil Mønster Ukendt Studerende Korpus administrator
Bojsen-Møller, Marie 35335949 Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende
Boye, Kasper 35328654 Lektor Lingvistik    
Bredsdorff, Thomas (ekstern) 35331133 Professor emeritus Dansk, litteratur
Brynskov, Cecilia 35335946 22293361 Ekstern lektor Audiologopædi
Brændgaard, Mette 35333687 Ekstern lektor Audiologopædi    
Bunch, Mads 35328391 Ekstern lektor Dansk, litteratur
Byvald, Kim 35335944 Ekstern lektor Dansk, litteratur
Christensen, Anne Middelboe 35328367 20489924 Ekstern lektor Dansk, kulturformidling
Christensen, Iben 35332802 Ekstern lektor Audiologopædi    
Christensen, Line Hjorth 35335922 Lektor Dansk, kulturformidling    
Christensen, Lone Gregor 35333979 Ekstern lektor Audiologopædi    
Christensen, Rikke Vang 35328310 Lektor Audiologopædi
Christensen, Tanya Karoli 35328493 Lektor Dansk, sprog
Christiansen, Hans Chr. 35331286 Ekstern lektor Dansk, medier    
Christiansen, Niels Finn (ekstern) 35330331 Lektor emeritus Dansk, velfærds- og arbejderkulturstudier    
Dalberg, Line 35336462 Ph.d.-stipendiat Dansk, sprog, projektet Midgram
Danielsson, Linda 35335789 Kontorfuldmægtig Ledelsesstøtte, økonomi og HR
Daugaard, Hanne Trebbien (ekstern) Audiologopædi
Dindler, Camilla 35329360 -
Due, Brian Lystgaard 35335929 41563156 Lektor Dansk, kommunikation
Duncker, Dorthe 35328374 Lektor Dansk, sprog
Døngart, Robin 35320493 Ekstern lektor Audiologopædi    
Elbro, Carsten 35328656 Professor Audiologopædi, anvendt sprogvidenskab
Engberg-Pedersen, Elisabeth 35328664 30298664 Professor Lingvistik
Engmose, Stine Fuglsang 35332999 Erhvervs-ph.d. Audiologopædi    
Eskeland, Tuula Kaarina (ekstern) 35330351 Lektor emeritus Finsk
Fausing, Bent 35328372 Lektor Dansk, medier
Fortescue, Michael David (ekstern) Professor emeritus Lingvistik
Fosgerau, Christina Fogtmann 35328642 Lektor Sprogpsykologi
Frandsen, Jesper 35329324 31576593 Administrativ medarbejder -
Gellert, Anna Steenberg 35328166 Lektor Audiologopædi
Gravengaard, Gitte 35328649 Lektor Dansk, kommunikation
Gregersen, Frans (ekstern) 35328354 27516435 Professor emeritus Dansk sprog, sociolingvistik, danskfagets didaktik
Grønnum, Nina (ekstern) 35337966 Lektor emeritus Lingvistik
Haastrup, Helle Kannik 35328361 Lektor Dansk, medier
Hagel-Sørensen, Anette (ekstern) 35335953 Emerita Dansk, sprog
Hansen, Bjarne Simmelkjær Sandgaard 35329333 Postdoc Dansk, sprog, projektet Midgram
Hansen, Gert Foget 35335997 Forskningsfuldmægtig -    
Hansen, Julie Johanna Ukendt Studerende -
Hansen, Kristina Lykke 35335926 Ekstern lektor Dansk, medier    
Harder, Sofie Vadstrup 35332531 Ekstern lektor Dansk, kommunikation
Hartling, Anna Sofie 35331354 Ph.d.-studerende Projektet Danske stemmer i USA/Argentina
Hastrup, Anne 35334847 Studienævnssekretær
Hauer, Kristiane (ekstern) 35337965 Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende
Haugan, Jørgen (ekstern) 35335919 Lektor emeritus Dansk, litteratur    
Heltoft, Lars 35328301 Professor Dansk, sprog, projektet Midgram    
Henriksen, Line 35335408 Ekstern lektor Kønsstudier    
Hermann, Jesper (ekstern) 35335941 Lektor emeritus Sprogpsykologi
Hertel, Hans (ekstern) 35330353 Professor emeritus Dansk, litteratur    
Holm, Anne Lind Ukendt Studerende -
Huniche, Bo Steen 35335184 Ekstern lektor Audiologopædi    
Hyllested, Adam 35329334 Ekstern lektor Indoeuropæisk
Høyer, Tina 35335795 Studiesekretær Faglig koordinator for Studie & eksamen. Studie- og eksamensadministration
Iwarsson, Jenny 35329100 Lektor Audiologopædi
Jakobsen, Terne Sasha Thorn Ukendt Instruktor -
Jeholm, Sofie 35335189 Ph.d.-studerende Kønsstudier    
Jelsbak, Torben 35331224 Lektor Dansk, litteratur
Jensen, Lise Randrup 35328670 Lektor Audiologopædi
Jensen, Maria Charlotte Ansager H 35334882 AC studie- og karrierevejleder    
Jensen, Torben Juel 35328495 Lektor, studienævnsformand Dansk, sprog
Jespersen, Nikoline Kammersgaard 35328573 Studiesekretær Studieadm. Dansk, danskkurser
Johansen, Ditte Kristine Søbæk Ekstern lektor Audiologopædi    
Johansen, Rikke Barnekov 35337564 Studiesekretær Studieadm. og specialer (andet end dansk) skema KUnet    
Juul, Holger 35329132 Lektor Audiologopædi
Jørgensen, Bo 35329301 Ekstern lektor Dansk, litteratur    
Jørgensen, Henrik (ekstern) 25138603 Gæsteforsker -
Jørgensen, John Christian (ekstern) 35328330 Lektor emeritus Dansk, kulturformidling    
Jørgensen, Line Dahl 35335948 Videnskabelig assistent Audiologopædi
Karrebæk, Martha Sif 35329400 Lektor Dansk, sprog
Kirilova, Marta 35330329 29934636 Tenure track adjunkt Dansk, sprog
Kjøller, Klaus (ekstern) 35328353 Lektor emeritus Dansk, kommunikation
Kondrup, Johnny 35328363 Professor Dansk, litteratur
Kristensen, Line Burholt 35328122 Lektor Lingvistik, projektet Broken Grammar & Beyond
Kroonen, Guus 35328370 Professor MSO Indoeuropæisk
Kühl, Karoline 35335739 Lektor Projektet Danske stemmer i USA/Argentina
Landgrebe, Jeanette 35325323 Postdoc Dansk, kommunikation
Lange, Simon Bierring 35337943 Ph.d.-studerende Dansk, kommunikation
Larsen, Anne 35324837 Videnskabelig assistent -
Lassen, Anne-Marie Videbæk 35336989 AC studie- og karrierevejleder
Lauridsen, Palle Schantz 35328369 Lektor Dansk, medier
Lindell, Johanna 35328384 Ekstern lektor Sprogpsykologi
Lorentzen, Emilie Køhlert 50113385 50113385 Studerende -
Lundorf, Carina Kauffmann Nielsen 35328252 Studiesekretær Studieadm. og specialer på Dansk
Lundqvist, Ulla (ekstern) Dansk, sprog
Madsen, Anna Merrild 35334081 AC-fuldmægtig Betjening af studieledelse og studienævn, aftagerpanel
Madsen, Lea Monica 35333308 Administrativ studentermedhjælper -    
Madsen, Lian Malai 35328319 Lektor Sprogpsykologi
Massetti, Laura 35326795 Marie Curie-stipendiat -    
Mitroi, Cristian-Catalin Ukendt Instruktor -    
Morris, David Jackson 35328660 Lektor Audiologopædi
Mortensen, Johannes Lausten Ukendt Undervisningsassistent -    
Mortensen, Kristian (ekstern) -    
Mortensen, Sune Sønderberg (ekstern) -
Møller, Kimi Nina 35331876 Ekstern lektor Audiologopædi    
Møller, Lucy 35332374 AC studie- og karrierevejleder    
Nemholt, Susanne Steen Ekstern lektor Audiologopædi    
Nielsen, Ann Merrit Rikke 35337181 Ph.d.-stipendiat Dansk, kommunikation    
Nielsen, Anne-Mette Veber 35328669 Postdoc Audiologopædi
Nielsen, Annesofie Ishøy Ekstern lektor Audiologopædi    
Nielsen, Erik Aksel (ekstern) 51317112 Dr. phil, dr. theol. Dansk, litteratur
Nielsen, Helle Trøst 35326091 Institutadministrator -
Nielsen, Jan Heikki Ahtola 35335947 Ekstern lektor Finsk
Nielsen, Jessie Leigh 35328382 Redaktør Talesprog, korpuslingvistik, leksikografi
Nielsen, Jytte (ekstern) 35331945 Bibliotekar -
Nielsen, Louise Yung 26804009 26804009 Ekstern lektor Dansk, medier
Nielsen, Mie Femø 35328356 Professor Dansk, kommunikation
Nielsen, Per Ekstern lektor Audiologopædi    
Nielsen, Peter Juul (ekstern) -    
Nielsen, Søren Beck 35335950 Lektor Sprogpsykologi
Niemelä, Janne Boye (ekstern) Konsulent -
Nissen, Bjarne Dammsbo 35336229 Ekstern lektor Audiologopædi    
Nissen, Camilla Falk Rønne 35336377 Ekstern lektor Dansk, sprog    
Nyboe, Jacob Ølgaard 35328347 Ekstern lektor Dansk, litteratur    
Nørreby, Thomas Rørbeck 35335951 Postdoc Dansk, sprog
Olander, Thomas 35335937 60705689 Lektor Indoeuropæisk
Olesen, Mogens 35328357 Lektor Dansk, medier
Olsen, Marta Karolina 35330121 Ekstern lektor Dansk, kommunikation    
Ostenfeld, Dorte 35328313 AC-fuldmægtig Sekr. for studieleder, koord. af danskområdet
Overmark, Mathilde Marie Ukendt Studerende FU studentermedhjælper    
Pedersen, Solveig Gunvor Ekstern lektor Audiologopædi    
Pedersen, Vibeke (ekstern) 35334807 Emerita Kønsstudier og dansk, medier
Perregaard, Bettina 35328373 Lektor Dansk, sprog
Petersen, Jan Heegård 35335933 50714037 Lektor Projektet Danske stemmer i USA/Argentina
Petersen, Niels Reinholt 35337942 Ekstern lektor Audiologopædi
Pharao, Nicolai 35328647 Lektor Lingvistik
Poulsen, Mads 35329131 Lektor Audiologopædi
Päiviö, Pia-Maria 35328568 Lektor Finsk
Rasmussen (Olsen), Birgit Anette 35328637 Professor MSO Indoeuropæisk
Rasmussen, Anders Ferdal 35335308 Ekstern lektor Dansk, kommunikation    
Rasmussen, Jan Aage 35335943 Ekstern lektor Dansk, litteratur
Rasmussen, Krista Stinne Greve 35328350 Ekstern lektor Dansk, litteratur
Rasmussen, René 35328388 Lektor Dansk, litteratur
Rimestad, Lene 35334450 Ekstern lektor Dansk, kommunikation    
Rose, Gitte 35331211 Ekstern lektor Dansk, medier    
Rosenbeck, Bente (ekstern) 35328346 Emerita Kønsstudier
Rosenmeier, Lise Bjørn 35328376 Studiesekretær Studie- og eksamensadministration. Skemaplanlægning
Rosiek, Jan 35328349 Professor Dansk, litteratur
Ruf, Verena Ukendt Instruktor -    
Ruus, Hanne 35328368 Professor Dansk, sprog
Schachtenhaufen, Ruben 35334682 Akademisk medarbejder Lingvistik
Schlätzer-Larsen, Annette (ekstern) 35322699 Bibliotekar -    
Serangeli, Matilde (ekstern) 35331820 Indoeuropæisk
Sharma, Archana (ekstern) 35332154 Bibliotekar -
Skriver, Svend 35328345 Lektor Dansk, litteratur
Skyum-Nielsen, Erik 35329308 29258604 Lektor Dansk, litteratur
Sloth, Morten 49202328 Ekstern lektor Dansk, kommunikation
Smerlov, Johanne Kristina (ekstern) 22232000 Tolk -    
Sommer, Simone Emilie 35337882 Administrativ studentermedhjælper -    
Sonne, Sophie Engberg 35332787 Ekstern lektor Dansk, medier    
Steenslev, Trine Bjørg Svare 35335774 AC-fuldmægtig Forskningsstøtte, sekr. for FU    
Stidsen, Marianne 35328340 Lektor Dansk, litteratur
Stæhr, Andreas Candefors 35335747 Lektor -
Svanov, Gitte Helena 35329322 Ekstern lektor Finsk
Svensson, Tine Marie 35328385 Institutsekretær Reception. ScanPas registrering
Søborg, Tobias Mosbæk 35332277 Ekstern lektor Indoeuropæisk
Søby, Katrine Falcon 35326252 Ph.d.-stipendiat Lingvistik, projektet Broken Grammar & Beyond
Søndergaard, Yngve 35335952 20744809 Ekstern lektor Dansk, sprog
Sørensen, Ane Katrine Worre Ukendt Studerende -
Thielke, Jan 35335930 Ekstern lektor Dansk, kulturformidling    
Thielke, Katrine Mølgaard 35335577 Ekstern lektor Dansk, kommunikation
Thrane, Lotte (ekstern) 35330369 Emerita Dansk, litteratur
Thøgersen, Jacob 35335749 Lektor Sprogpsykologi
Toft, Thomas Lehman Waaben (ekstern) 35332613 Erhvervs-ph.d. Dansk, kommunikation
Tolnem, Per David (ekstern) -    
Trojaborg, Rasmus Timm (ekstern) 35337684 Kontorelev Studie- og eksamensadministration
Tøndering, John 35328652 93565036 Lektor, studieleder Lingvistik
Ulbæk, Ib (ekstern) 35328360 Lektor emeritus Dansk, sprog
Ursbak, Katrine Lønholdt (ekstern) Praktikant
Wandahl, Emma Sofie Klint Ukendt Studentermedhjælper studentermedhjælper    
Wentzel, Knud Høgsberg (ekstern) 35330371 Lektor emeritus Dansk, litteratur
Whitehead, Benedicte Nielsen 35331351 Ekstern lektor Indoeuropæisk
Willadsen, Elisabeth 35328653 Professor MSO Audiologopædi
Willadsen, Niels-Peter Ukendt Studerende -
Yde, Jesper Borchorst 35330954 Ekstern lektor Audiologopædi
Østergaard, Anders 35328331 Ekstern lektor Dansk, litteratur
Adskillestreg Edit

Adskillestreg

Lokale enheder

Adskillestreg
Betegnelse Bygning Lokale Telefon Telefax E-mail
Center for Dansk som andet- og fremmedsprog
Center for Kønsforskning (CLAS)
Center for Læseforskning
Centre for Genre Research 21532322 sunauk@hum.ku.dk
Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD) Room: 22.2.34 35328311 circd@hum.ku.dk
Hum Søndre NFI Konserveringsværksted 35328480
NORS Assistentrum 4 35328331
NORS Assistentrum 6 35328361
NORS Assistentrum 7 35328363
Nordisk Forskningsinstitut 35328500 ami@hum.ku.dk
Roots of Europe - Language, Culture and Migrations KUA, room 22.5.26 35329333 rootsofeurope@hum.ku.dk
Studievejledning Nordiske Studier og Sprogvidenskab 35328321 nors-studievejl@hum.ku.dk
Adskillestreg Edit