SCIENCE Fakultetssekretariat, Ledelse og Kommunikation - Ledelsessekretariat

Engelsk navn SCIENCE Faculty Office, Dean's Office
Adresse Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Brandt-Nielsen, Tine Krøyer 35337889 Specialkonsulent Strategi og organisationsudvikling. Projekt- og procesledelse af arbejdskulturanalyse på udd.området og energiadfærdsprojekt. Sparring med fakultetsdirektøren angående udviklingsprojekter og ledelsesudvikling i FS. Support til fakultets administrative ledelsesteam, SAF og kontorchefkredsen.
Didriksen, Tina Skriver 35330096 23627509 Chefkonsulent Strategi- og organisationsudvikling. Projektledelse og rådgivning ift. processtyring og projektarbejde. Udvikling af de projektorganisatoriske kompetencer på SCIENCE. Ledelsessupport, herunder planlægning og afvikling af beslutningsprocesser. Sekretær for SCIENCE Digitaliseringsråd.
Jensen, Annette Søj 35332010 Dekansekretær Sekretær for dekan og fakultetsdirektør. Sekretariatsbetjening af SCIENCE Advisory Board. Sekretariatsbetjening af lokalt samarbejdsudvalg i FS (LSU). Fællesmøder i FS.
Landerslev, Morten 35332667 Studerende -
Madsen, Bettina 35333022 Servicemedarbejder -
Mickelborg, Mette 35334554 Sekretær Sekretær for SCIENCEs prodekaner. Kontering for direktion og ledelsessekretariat. Diverse arrangementer mv.
Mogensen, Pernille Witten 35320698 AC-fuldmægtig Kerneopgaver i forhold til facilitering af større faglige indsatser, herunder branding af arktisk forskning og uddannelse, opbygning af netværk, eksternt samarbejde og events. Driftsopgaver i forhold til ledelsessupport, beredskab og udvalgssekretær.
Monty, Trine Buhl 35324235 21849611 Chefkonsulent Strategi og ledelsesbetjening på det internationale område, koordinering af strategiske initiativer på tværs af organisationen, internationale samarbejdsrelationer
Rocha Romero, Julia 35334765 Studerende -
Rubenhagen, Signe 35331943 Specialkonsulent -
Tang, Susanne 51700130 Husjurist Juridisk rådgivning i forhold til vedtægter, bestyrelses- og lejeforhold, delegationsrammer, erstatnings-, forsikrings- og klagesager, offentligheds- og forvaltningsloven m.v. Kontaktperson vedr. spørgsmål om samarbejdskontrakter.
Thomsen, Claus Aagaard 35332007 23839946 Kontorchef Chef for SCIENCE Ledelse og Kommunikation. Strategi. Diverse ad hoc opgaver.
Wigh, Pernille 35334062 Husjurist Juridisk rådgivning i forhold til vedtægter, bestyrelses- og lejeforhold, delegationsrammer, erstatnings-, forsikrings- og klagesager, offentligheds- og forvaltningsloven m.v. Kontaktperson vedr. spørgsmål om samarbejdskontrakter.    
Adskillestreg Edit