SCIENCE Erhverv og Myndighed

Adm. enhed SCIENCE Fakultetssekretariat
SCIENCE Erhverv og Myndighed
Engelsk navn SCIENCE Private and Public Sector Services
Adresse Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette.

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Arendt, Kristine Engel 35332800 Specialkonsulent Koordinator af KUs partnerskab i Climate-KIC. Opdyrkning og facilitering af tværddisciplinært samarbejde med nationale og internationale partnere. Ledelsesbetjening    
Arildsen, Signe Ropeid 35333995 Kontorelev -    
Frimodt-Møller, Mette 35332051 Chefkonsulent Støtte til fakultetets strategiske myndighedssamarbejde. Støtte til implementering af forsknings- og innovationspolitiske tiltag og fundraising til større strategiske satsninger, herunder INNO+. Ledelsesbetjening.
Gade, Jacob Juul 35331748 Specialkonsulent Faciliitering af tværdisciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samarbejdespartnere. Udvikle og implementere fakultetes erhvervs- og myndighedsstrategi. Ledelsesbetjening.    
Hansen, Anja 35332385 Specialkonsulent SCIENCE Uland sekretariatsbetjening. Bevillingsadministration. SCIENCE-input til KU Uland. Ledelsesbetjening. Informationsformidling, bl.a. via hjemmeside. Pleje af donorer og koordinering af lobbyfunktion. Deltagelse i institutionelle netværk (EFARD, GCARD, AgriDev m.fl.)
Jensen, Karen Magrethe Rude 35332632 Kontorfunktionær -
Jørgensen, Jeanette 35332000 Chef- og afdelingssekretær Afdelings- og chefsekretær. Koordinering og organisering af møder og arrangementer. Interne bevillinger og regnskab. Høringssager.
Kristiansen, Lise Walsted 35332036 21288754 Kontorchef Ledelse (personale, økonomi, afdelingens sagsområder). Sagsbehandling og ledelsesbetjening. Facilitering af samarbejde med erhverv og myndigheder. Repræsentation i div. interne og eksterne fora.
Lykke-Nedergaard, Julie 35337891 Studerende -
Lynnerup, Dorthe 35328097 93565692 Specialkonsulent Daglig ledelse af SCIENCE Innovation HUB og de tilknyttede aktiviteter og administrative opgaver.
Parsberg, Lisa Svane Baltzer 35333961 Kommunikationsmedarbejder Intern og ekstern kommunikaiton for SCIENCE Innovations HUB og Climate-KIC.
Redder, Alice 35336842 Administrativ medarbejder Rekruttering og promovering, organisering af arrangementer, praktiske opgaver m.m. i UCPH Innovation HUB SCIENCE    
Winkler, Lise Lawaetz 35335167 Specialkonsulent Facilitering af tværdiciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samargejdspartnere. Understøttelse af interne udviklingsprojekter og matchmaking activities. Ledelsesbetjening.
Adskillestreg