SCIENCE Fakultetssekretariat, Erhverv og Myndighed

Engelsk navn SCIENCE Faculty Office, Private and Public Sector Services
Adresse Bülowsvej 15
1870 Frederiksberg C
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Arendt, Kristine Engel 35332800 Specialkonsulent Koordinator af KUs partnerskab i Climate-KIC. Opdyrkning og facilitering af tværddisciplinært samarbejde med nationale og internationale partnere. Ledelsesbetjening    
Dall, Anne Reppien 35330879 Fuldmægtig Matchmaking aktiviteter, facilitering af samarbejdet med SCIENCEs strategiske partnere. Servicering af fakultetsledelsen. Facilitering af Young Investigator Coaching programmet. Redigering af hjemmesiden.
Frimodt-Møller, Mette 35332051 Chefkonsulent Støtte til fakultetets strategiske myndighedssamarbejde. Støtte til implementering af forsknings- og innovationspolitiske tiltag og fundraising til større strategiske satsninger. Ledelsesbetjening.
Gade, Jacob Juul 35331748 28754082 Specialkonsulent Faciliitering af tværdisciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samarbejdespartnere. Udvikle og implementere fakultetes erhvervs- og myndighedsstrategi. Ledelsesbetjening.    
Hansen, Anja 35332385 Specialkonsulent SCIENCE Uland sekretariatsbetjening. Bevillingsadministration. SCIENCE-input til KU Uland. Ledelsesbetjening. Informationsformidling, bl.a. via hjemmeside. Pleje af donorer og koordinering af lobbyfunktion. Deltagelse i institutionelle netværk (EFARD, GCARD, AgriDev m.fl.)
Jørgensen, Jeanette 35332000 Chef- og afdelingssekretær Afdelings- og chefsekretær. Koordinering og organisering af møder og arrangementer. Interne bevillinger og regnskab. Høringssager.
Kristiansen, Lise Walsted 35332036 21288754 Kontorchef Ledelse (personale, økonomi, afdelingens sagsområder). Sagsbehandling og ledelsesbetjening. Facilitering af samarbejde med erhverv og myndigheder. Repræsentation i div. interne og eksterne fora.
Lykke-Nedergaard, Julie 35337891 Studerende -
Lynnerup, Dorthe 35328097 93565692 Specialkonsulent Daglig ledelse af SCIENCE Innovation HUB og de tilknyttede aktiviteter og administrative opgaver.
Nygaard, Frederik 35332425 23822202 Forretningsudvikler Forretningsudvikler i SCIENCE Innovation Hub. Fokus på at hjælpe de studerende med at skabe resultater med deres idé og start-up. Gennem at arbejde systematisk med idéudvikling, forståelse for product-market-tilpasning, forretningsmodeller og funding, lærer de studerende essentielle kompetencer til
Parsberg, Lisa Svane Baltzer 35333961 Kommunikationsmedarbejder Intern og ekstern kommunikaiton for SCIENCE Innovations HUB og Climate-KIC.
Poulsen, Signe 35328435 Studerende -
Redder, Alice 93565462 Administrativ medarbejder Rekruttering, møde - og eventkoordinering, markedsføring, anden kommunikation, drifts- og udviklingsopgaver for studenter startups i SCIENCE Innovation Hub    
Stork, Sissel Toverud 35332792 Studerende -    
Winkler, Lise Lawaetz 35335167 Specialkonsulent Facilitering af tværdiciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samarbejdspartnere. Understøttelse af interne udviklingsprojekter og matchmaking aktiviteter. Ledelsesbetjening.
Adskillestreg Edit