Københavns Universitets årbøger

Fondsdonationer til Københavns Universitet i 1998

Institut for Farmaci

Adskillestreg
Fond AIDS Fondet
Formål PNA som hæmmer af HIV revers transkriptase
Modtager(e) Peter E. Nielsen
Beløb kr. 100.000,-
Adskillestreg
Fond Alfred Benzon's Fond
Formål in vivo synthesis of proteins containing non-natural amino acids
Modtager(e) Peter E. Nielsen
Beløb kr. 425.312,-
Adskillestreg
Fond Carlsbergfondet
Formål Karakterisering af den molekylære og biokemiske baggrund af de enkelte komponenter
Modtager(e) Søren Tvorup Christensen
Beløb kr. 340.990,-
Adskillestreg
Fond Conmed
Formål Udvikling af sterotaktisk medicin
Modtager(e) Bjørn Quistorff
Beløb kr. 1.200.000,-
Adskillestreg
Fond Danmarks Psoriasis Forening
Formål kortlægning af gen for psoriasis
Modtager(e) Hans Eiberg
Beløb kr. 94.000,-
Adskillestreg
Fond Dansk Parkinsonforening
Formål undersøgelse af Parkinson
Modtager(e) Niels Tommerup
Beløb kr. 399.000,-
Adskillestreg
Fond Direktør Leo Nielsen og Hustrus Fond
Formål Hereditær ataxi og paraplegi i korrelation mellem genotype og fænotype
Modtager(e) Jørgen Erik Nielsen
Beløb kr. 40.000,-
Adskillestreg
Fond Fonden af 17.12.1981
Formål indkøb
Modtager(e) Niels Tommerup
Beløb kr. 20.000,-
Adskillestreg
Fond Fonden for Neurologisk Forskning
Formål hereditær spastisk paraplegi
Modtager(e) Jørgen Erik Nielsen
Beløb kr. 50.000,-
Adskillestreg
Fond Gerda og Aage Haensch's Fond
Formål stimulus-sekretions-kobling i isolerede Langerhansske øer:glukose-induceret insulinsekretion
Modtager(e) Peter Thams
Beløb kr. 10.000,-
Adskillestreg
Fond Haldor Topsøe
Formål samarbejdsaftale: molekylære beskrivelser af krystal kinetik og udfældning af katalysatorbærere
Modtager(e) Jørgen Christoffersen
Beløb kr. 200.000,-
Adskillestreg
Fond Hjerteforeningen
Formål ATP gendannelse i perfunderet hjerte efter iskæmi vurderet med 31p-mrs.nr. 97-2-3-30-22550
Modtager(e) Bjørn Quistorff
Beløb kr. 350.000,-
Adskillestreg
Fond Højmosegård Legatet/Lægeforeningen
Formål p53 mutationer
Modtager(e) Jon Thor Bergthorsson
Beløb kr. 26.000,-
Adskillestreg
Fond Jeppe & Ovita Johls Mindelegat
Formål kortlægning af cholestase og depression
Modtager(e) Hans Eiberg
Beløb kr. 50.000,-
Adskillestreg
Fond Jeppe Juhls Mindelegat
Formål Muskelcellekultur
Modtager(e) Peter Elsner
Beløb kr. 50.000,-
Adskillestreg
Fond Kræftens Bekæmpelse
Formål FISH analyse
Modtager(e) Niels Tommerup
Beløb kr. 1.758.000,-
Adskillestreg
Fond Lundbeckfonden
Formål udvikling af gen-terapeutiske lægemidler
Modtager(e) Peter E. Nielsen
Beløb kr. 700.000,-
Adskillestreg
Fond Løvens Kemiske Fabrik
Formål afsluttende undersøgelser af insulinreceptorer og deres protein tyrosin kinase aktivitet i Tertrahym
Modtager(e) Søren Tvorup Christensen
Beløb kr. 20.000,-
Adskillestreg
Fond Løvens Kemiske Fabrik
Formål specifik in vivo indkorporering af fotoreaktiv aminosyre i proteiner
Modtager(e) Jens nederby Nielsen
Beløb kr. 125.000,-
Adskillestreg
Fond Malberg Fond m.fl.
Formål Dansk Spielmager vægt forening
Modtager(e) Hans Eiberg
Beløb kr. 110.000,-
Adskillestreg
Fond NATO
Formål genom-knockout af centrin gener i Tetrahymena
Modtager(e) Vagn Leick
Beløb kr. 37.843,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål effekt af aminosyre: i hvilket omfang bliver et overskud af kulhydrater i kosten omdannet til fedt
Modtager(e) Niels Grunnet
Beløb kr. 40.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål opbygning af molekylærgenetisk lab
Modtager(e) Niels Tommerup
Beløb kr. 75.206,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål cytokin medieret interaktion mellem tarm endoderm og mesenkym
Modtager(e) Jørgen Olsen
Beløb kr. 260.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål endosomsystemets betydning f den intracellulære transport af nysyntetiserede apikale membranprotein
Modtager(e) Gert Helge Hansen
Beløb kr. 70.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål karakt. af den transkript.regulering af gener specifikt ekspresseret i tarmen
Modtager(e) Jesper Thorvald Troelsen
Beløb kr. 75.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål Hereditær ataxi og paraplegi i korrelation mellem genotype og fænotype
Modtager(e) Jørgen Erik Nielsen
Beløb kr. 30.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål karakt. af kromosomregioner og gener involveret i endokrinologiske sygdomme
Modtager(e) Niels Tommerup
Beløb kr. 65.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål karakterisering af binding og aktivering af endothelceller og thrombocytter
Modtager(e) Inger Schousboe
Beløb kr. 60.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål annulære phospholipiders rolle for binding og transport af langkædede fedtsyrer i erythrocytmembrane
Modtager(e) Inge Bojesen
Beløb kr. 30.000,-
Adskillestreg
Fond Novo Nordisk Fonden
Formål karakterisering af en insulinreceptor i en eencellet eukaryot
Modtager(e) Vagn Leick
Beløb kr. 38.000,-
Adskillestreg
Fond Novo's Fonds Komité
Formål Intracellulær transport af børstesøenzymer
Modtager(e) Michael Danielsen
Beløb kr. 75.000,-
Adskillestreg
Fond Otsuka Pharmaceuticals Co
Formål muscle research agreement
Modtager(e) Masao Mizuno
Beløb kr. 237.644,-
Adskillestreg
Fond Rektorkollegiet
Formål opholdsudgifter udenlandske studerende
Modtager(e) Institutlederen
Beløb kr. 32.400,-
Adskillestreg
Fond Signe og Peter Gregersens Mindefond
Formål pyskologiske og sociale aspekter ved livsførelsen med huntingtons chorea
Modtager(e) Lotte Huniche
Beløb kr. 100.000,-
Adskillestreg
Fond Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd
Formål Undersøgelser over den normale og patologiske funktion af proteiner med repetitive polyglutaminsekve
Modtager(e) Sven Asger Sørensen
Beløb kr. 400.000,-
Adskillestreg
Fond Statens Sundhedsvidenskab. Forskningsråd/NASTRA
Formål Karakterisering af mekamismen for apikal sortering af sekretoriske proteiner
Modtager(e) Lotte Vogel
Beløb kr. 2.400.000,-
Adskillestreg