SAMF Fakultetssekretariatet, Uddannelsesadministration

Engelsk navn Secretariat of the Faculty of Social Sciences, Study Administration Services
Adresse Øster Farimagsgade 5
1353 København K
E-mail samf-fak @ samf.ku.dk
Bemærkning Man - tors: 9 - 16, fre: 9 - 15
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Al-Yasiri, Sura Adnan Hussein Studerende -    
Andersen, Bente 35323541 AC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver.    
Andersen, Luise Mandrup 35336935 AC-fuldmægtig Fuldmægtig    
Andresen, Louis Fuglsang Ukendt Studenterstudievejl. -    
Attauabi, Sanae 35334214 Studerende SAMF-informationen. Ekspedition og besvarelse af studenterhenvendelser    
Baagland, Troels Claus 35323368 Studieadministrativ leder STADS-ansvarlig, sekretær for studienævnet
Bech, Andreas 35334008 AC-fuldmægtig AC-Fuldmægtig, adm. af praktikpladser, forhåndsgodkendelser, optag af meritstuderende, efter- og videruddannelse, Åbent Universitet
Bramsen, Anna Marie 35324803 Studiekoordinator Studiekoordinator, leder af studievejledningen, uddannelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger, kvalitetssikring, undervisningsevalutering
Bro, Trine Klitgaard 35331425 21180784 Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF
Brændstrup, May-Britt 35323569 Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager.
Christiansen, Ida Emilie Ukendt Studerende -    
Dyrholm, Cæcilie Reimers Ukendt Studenterstudievejl. -    
Fensholm, Andreas 35323046 Specialkonsulent Implementering af nye tiltag og processer, ledelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger    
Frandsen, Emma Krøner Studenterstudievejl. -    
Garp, Signe Sølgaard Fuldmægtig -    
Godsk, Lena 35335362 Studiekoordinator Meritsager, Åben Universitet, Optag af internationale studerende
Grave, Natascha Mandana Ukendt Studerende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab
Guldberg, Nanna Studerende -    
Gustafsson, Søren Axel 35331874 Fuldmægtig -    
Hammeken, Christina Emilie Studerende -    
Hansen, Marie Bøving 35334376 Studievejleder -    
Hansen, Sandra Schöne Leth Ukendt Fuldmægtig -
Harboe, Thomas 35323587 Centerleder Undervisningspædagogik og vejledningspædagogik. E-learning. Fokus på studieledelse. Deltager i div. ad-hoc projekter på tværs af fak. på KU.    
Holm, Ida Werliin 35330212 Forskningsfuldmægtig -    
Holm, Kamilla Busse 35324841 AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekretær for aftagerpanel    
Jensen, Alberte Vejlebo 35328153 Studenterstudievejl. -
Jensen, Anna Skov 35335191 Studenterstudievejl. -
Jensen, Christina Juul 35324538 61308382 Pædagogisk konsulent Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i akademisk opgaveskrivning og argumentation, undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere.
Jensen, Ida Skjold 35330242 Studerende -    
Jensen, Maibritt 35334479 AC-fuldmægtig Koordinator for karriereaktiviteter og virksomhedssamarbejder, Projekt viden i udvikling, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, SAMF job- og projektbank, karrierevejledning af studerende    
Kaalhauge, Julie 35323689 Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov    
Kluivers, Sandra Elizabeth Ukendt Studerende -
Kolmos, Louise 35323073 AC-fuldmægtig Fuldmægtig    
Kraak, Hanne 35323435 Studiekoordinator Undervisningsplanlægning og skemalægning, merit og dispensationssager
Kristensen, Marianne 35323527 Chefkonsulent med personaleledelse Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Tværgående koordinering
Kryger-Rump, Anna Sofie 35327008 Fuldmægtig -    
Laursen, Jesper Birk Ukendt Studenterstudievejl. -    
Lehmann, Thomas Rosenberg Studerende -    
Lybker, Mette 35337186 Fuldmægtig -
Madelung, Jannie June 35323537 International koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn    
Malthesen, Tea 35323468 Specialkonsulent Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen.
Nielsen, Laila Holmen 35323688 Studieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi    
Olsen, Freja Brix Studenterstudievejl. -    
Pedersen, Fie Flint 35324817 Studerende Karrierevejledningen - arrangementer og virksomhedskontakt    
Pedersen, Helene Gammelmark 35331316 Studerende -    
Pedersen, Marie Andkjær 35331373 Studiekoordinator -
Riinbæk, Cæcilie Pipper 35333752 Fuldmægtig -
Roed, Majken Lindgren 35323310 Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen. Vejledning og studieservice. BA-indskrivning (økonomi, vinter). Eksamensklager + orlov (statskundskab, psykologi, security risk management. Specialeregistrering og udmelding (statskundskab, psykologi, global development).
Rosendal, Sophie Jagd Fuldmægtig -
Rønne, Louise Trappaud 35334732 Fuldmægtig Studiestart, oplæg for studerende, KUnet (uddannelsessider)
Scholl, Sofie Trappaud Ukendt Studenterstudievejl. -
Schou, Gitte 35323635 Kontorfuldmægtig BA-beviser (antropologi og sociologi). KA-optag. Genindskrivning, studieskift og overflytning (statskundskab og samfundsfag). Studietrinsregistrering. Aktivitetskoder. STÅ-opgørelser. Matrikelopgaver.    
Secilmis, Gülcan Celik 35323545 Studieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning    
Stenbæk, Lise 35331406 21517587 Specialkonsulent Underviser i online og blended læring.    
Stoltz, Susanne 35323160 Specialkonsulent
Sørensen, Søren Hedegaard 35324313 Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse.
Thorsen, Simone Studerende -
Tybjerg, Mathias Baagø Ukendt Studenterstudievejl. -    
Verver, Sarah Kirkegaard 35331291 Studievejleder -    
Vestergaard, Line Ukendt Studenterstudievejl. -    
Vianello, Frederikke Fernanda Ukendt Studenterstudievejl. -    
Wamberg, Mahalakshmi Liv 35332408 Studerende -    
Washington, Astrid Helene 35333811 Specialkonsulent Efter- og videreuddannelse    
Wick, Peter Josef 35331800 Pædagogisk konsulent Didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Projektet innovation & entrepreneurship og undervisningsportfolio. Vejleder og underviser studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper
Worbech, Annemette Have 35335049 Fuldmægtig Internationale opgaver. KA-optag, genindskrivning, studieskift og overflytning. Udvikling og godkendelse af studieordninger
von Müllen, Rikke Lyngby 35324534 Pædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum. Kurser i undervisningspædagogik. Vejledning af studerende. Supervision af undervisere
Adskillestreg Edit