SAMF Fakultetssekretariatet

Adresse Øster Farimagsgade 5, opgang B, Bygning 12, 1. sal
1353 København K
E-mail samf-fak @ samf.ku.dk
Bemærkning Man - tors: 9 - 16, fre: 9 - 15
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Andersen, Bente 35323541 AC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver.    
Andersen, Charlotte Bøgh 35324218 Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning, økonomisk ledelsesinformation samt ad hoc-opgaver
Andersen, Susanne 35320545 Sekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariate    
Attauabi, Sanae 35334214 Studerende SAMF-informationen. Ekspedition og besvarelse af studenterhenvendelser    
Bahner, Line Louise 35336089 Fuldmægtig Impact og events    
Braad, Dorte Fredskilde 35324120 29914521 Specialkonsulent Impact og fundraising
Bro, Trine Klitgaard 35331425 21180784 Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF
Brændstrup, May-Britt 35323569 Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager.
Eriksson, Karin Lund 35323011 Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud    
Fensholm, Andreas 35323046 Specialkonsulent Implementering af nye tiltag og processer, ledelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger    
Franck, Tina 35323530 28753530 Fakultetsdirektør Fakultetsdirektøren udgør sammen med dekanen og prodekanerne fakultetets direktion. Fakultetsdirektøren er desuden leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse
Hald, Peter Rovsing 35323552 chefkonsulent med personaleledelse Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi.
Hansen, Anne Birgitte 35334124 Sekretær PA to the dean. Calendar coordination and secretarial support - also to the other members of the management
Henrichsen, Ulla Boss 35324778 Fuldmægtig Forvaltning af eksternt finansierede projekter samt koordinering og rådgivning
Hinnerup, Maria Fjallstein 35323539 Specialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. GDPR og behandling af persondata i forskning
Holm, Max 35333573 Fuldmægtig Forvaltning af EU-projekter samt Ekstern virksomhed i øvrigt.    
Jensen, Maibritt 35334479 AC-fuldmægtig Koordinator for karriereaktiviteter og virksomhedssamarbejder, Projekt viden i udvikling, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, SAMF job- og projektbank, karrierevejledning af studerende    
Jespersen, Barbara 35323355 Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud
Kaalhauge, Julie 35323689 Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov    
Kargo, Anna 35331195 Studerende Ad hoc opgaver i Ledelsessekretariatet    
Kozuch, Tom 35323668 Økonomikoordinator Bank og bogholderi. Økonomikoordination. Vejledning og undervisning i KU's økonomisystemer.    
Kristensen, Marianne 35323527 chefkonsulent med personaleledelse Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Tværgående koordinering
Kvist, Lea Rosa 28891150 Fuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland 35326325 93509616 Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter
Lauge-Simonsen, Jeanne Annet 35334810 Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud    
Li, Man Yu 35322877 Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning og -kontrol samt ad hoc-opgaver
Madelung, Jannie June 35323537 International koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn    
Madsen, Daniel Bue 35323829 Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver
Malthesen, Tea 35323468 Specialkonsulent Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen.
Nielsen, Laila Holmen 35323688 Studieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi    
Olsen, Charlene Koustrup 35332572 Kontorfunktionær Indkøbansvarlig. Praktiske opgaver.
Pedersen, Fie Flint 35324817 Studerende Karrierevejledningen - arrangementer og virksomhedskontakt    
Ralund, Snorre (ekstern) 35335715 -
Rasmussen, Mikkel Vedby 35332022 21181048 Dekan Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Roed, Majken Lindgren 35323310 Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen. Vejledning og studieservice. BA-indskrivning (økonomi, vinter). Eksamensklager + orlov (statskundskab, psykologi, security risk management. Specialeregistrering og udmelding (statskundskab, psykologi, global development).
Rosenmejer, Hanne Kristensen 35323536 Webmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoscreens. IT (autorisationer og indkøb)
Schou, Gitte 35323635 Kontorfuldmægtig BA-beviser (antropologi og sociologi). KA-optag. Genindskrivning, studieskift og overflytning (statskundskab og samfundsfag). Studietrinsregistrering. Aktivitetskoder. STÅ-opgørelser. Matrikelopgaver.    
Secilmis, Gülcan Celik 35323545 Studieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning    
Sørensen, Morten Moesgaard 35332657 AC-fuldmægtig Intern kommunikation, herunder nyhedsbrev. Ledelsesbetjening.
Sørensen, Søren Hedegaard 35324313 Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse.
Thomsen, Linda Holmen 35323544 Journalmedarbejder Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Arbejdsmiljø. Praktiske opgaver (telefoner, nøgler, mødelokaler m.v.)
Vestergaard, Martin Bukh 35330886 Specialkonsulent Impact og fundraising
Wamberg, Mahalakshmi Liv 35332408 Studerende Ad hoc opgaver i Projekt- og Karrierevejledningen    
Washington, Astrid Helene 35333811 Specialkonsulent Efter- og videreuddannelse    
Worbech, Annemette Have 35335049 Fuldmægtig Internationale opgaver. KA-optag, genindskrivning, studieskift og overflytning. Udvikling og godkendelse af studieordninger
de Neergaard, Andreas 35333499 24434331 Prodekan Prodekan for uddannelse
Adskillestreg Edit