Forskningsområdet, Forskningscenterområdet - fordelingssted

Engelsk navn Area of Research, Faculty of Law Research Centres - allocation
Adresse Karen Blixens Plads 16
2300 København S
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Andersen, Eigil Lego (ekstern) Adjungeret professor Adjungeret professor i retsvidenskab    
Balvig, Flemming (ekstern) 21693950 Professor emeritus Kriminologi
Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow 35323594 40326931 Professor Tingsret og kreditorret (foged- og insolvensret). Fagleder for Tingsret og Sikkerheds- & Kreditorrettigheder
Dahl, Børge (ekstern) 35337732 Adjungeret professor -    
Frost, Kim 35324384 Lektor Formueret. Fagansvarlig for lejeret og obligationsret    
Henrichsen, Carsten Michael (ekstern) 35323104 Professor emeritus Forvaltningsret;Kommunalret;Offentlig Forvaltning    
Hvidt, Martine Stagelund 35333855 Postdoc -    
Jensen, Anna Carolina 35333176 Studerende -    
Koch, Henning (ekstern) 35323115 Professor emeritus Forfatningsret, Statsret    
Lookofsky, Joseph (ekstern) 35323135 Professor emeritus -
Rønsholdt, Steen (ekstern) 35323114 Professor emeritus -    
Smith, Eva (ekstern) 35323146 Professor emerita -    
Tamm, Ditlev (ekstern) 35323167 Professor emeritus Retshistorie
Vestergaard, Jørn (ekstern) 35323768 Professor emeritus Strafferet, international strafferet og procesret, EU-strafferet.
Adskillestreg Edit