Forskningsområdet, Forskningscenterområdet - fordelingssted

Engelsk navn Area of Research, Faculty of Law Research Centres - allocation
Adresse Karen Blixens Plads 16
2300 København S
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Dahl, Børge (ekstern) 35337732 Adjungeret professor -    
Andersen, Eigil Lego (ekstern) Adjungeret professor Adjungeret professor i retsvidenskab    
Frost, Kim 35324384 Lektor Formueret. Fagansvarlig for lejeret og obligationsret    
Hvidt, Martine Stagelund 35333855 Postdoc -    
Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow 35323594 40326931 Professor Tingsret og kreditorret (foged- og insolvensret). Fagleder for Tingsret og Sikkerheds- & Kreditorrettigheder
Smith, Eva (ekstern) 35323146 Professor emerita -    
Koch, Henning (ekstern) 35323115 Professor emeritus Forfatningsret, Statsret    
Tamm, Ditlev (ekstern) 35323167 Professor emeritus Retshistorie
Rønsholdt, Steen (ekstern) 35323114 Professor emeritus -    
Henrichsen, Carsten Michael (ekstern) 35323104 Professor emeritus Forvaltningsret;Kommunalret;Offentlig Forvaltning    
Balvig, Flemming (ekstern) 21693950 Professor emeritus Kriminologi
Lookofsky, Joseph (ekstern) 35323135 Professor emeritus -
Vestergaard, Jørn (ekstern) 35323768 Professor emeritus Strafferet, international strafferet og procesret, EU-strafferet.
Jensen, Anna Carolina 35333176 Studerende -    
Adskillestreg Edit