Fælles HR, Løn og Analyse

Engelsk navn Shared HR, Payroll & Controlling
Adresse Nørregade 10, Postboks 2177
1017 København K
E-mail hr-info @ adm.ku.dk
Hjemmeside http://hr.ku.dk/om/hrsystemer/
Lokale enheder 1
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Abildgaard, Dorthe 35323919 Kontorfunktionær Journalmedarbejder    
Bergstein, Tanja Anna 35320500 Kontorfunktionær Kontakt for Science HR    
Birk, Nadia Langstrup 35333684 Kontorfunktionær Kontakt for Science HR
Brandt, Billy Jessen 35320500 Kontorfunktionær Kontrol og godkendelse af løn    
Christensen, Line Møller Fuldmægtig -
Dahl, Dina Jensen 35330852 Kontorfunktionær -    
Hansen, Kristina Krøjer 35333348 Kontorelev -
Hansen, Lisbeth Stenlien 21554547 Sekretariatsmedarbejder Budget og regnskab
Holck, Cecilie Høg 35326519 Kontorfunktionær -    
Jennum, Kirsten 35320500 Kontorfunktionær Kontakt for Sund HR
Jørgensen, Bente Boe 35320500 Kontorfunktionær Kontakt for Søndre City HR    
Jørgensen, Rikke Bladt 35320500 Kontorfunktionær Kontakt for Søndre City HR    
Klint, Tina 30449808 30449808 Afdelingssekretær
Nielsen, Martin Dahl 35322666 Fuldmægtig Analyse team - statistik, ledelsesinformation, analyse og controlling
Persson, Pia 35320500 Lønmedarbejder Kontakt for Sund HR    
Porsgaard, Lærke 35337598 93565522 chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder for Løn & Analyse    
Vincents, Ole 35322677 HR-fuldmægtig HR Statistik, ScanPas-systemet på KU - vejledning og undervisning + fiktive cpr.nr.
Zacharias, Christa 35320500 Kontorfunktionær Feriepenge
Adskillestreg Edit

Adskillestreg

Lokale enheder

Adskillestreg
Betegnelse Bygning Lokale Telefon Telefax E-mail
Fælles HR Lønteam 35320500
Adskillestreg Edit