Koncern-økonomi, Forretningsudviklings- og digitaliseringssektionen

Engelsk navn University Finance, Business Development and Digitization Section
Adresse Nørregade 10, Postboks 2177
1017 København K
E-mail oko-okonomi @ adm.ku.dk
Hjemmeside http://oko.ku.dk/om/digitaliseringssektionen/
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)

Adskillestreg

Personale

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Justesen, Mikaela 35325344 93565760 AC-fuldmægtig Forretningsudviklingskonsulent og GDPR-kontaktperson for ØKO    
Jürgensen, Jesper Hvitsted 35330231 93509146 BI-analytiker BI-analytiker og procesejer i BI-Enheden
Henriksen, Lars 35328288 51826989 Chefkonsulent Implementering og forankring af styringsmodel med Navision    
Sanchez Recio, Reyes 93516066 Chefkonsulent Projektleder på implementering af nyt budgetsystem
Boldsen, Agnes Kristensen 35323897 26366993 Digitaliseringschef Sektionsleder i Forretningsudvikling-og digitaliseringssektionen    
Callisen, Maria Østrup 28752845 Enhedsleder Enhedsleder i Forretningsudviklings- og digitaliseringssektionen
Fridh, Julie 22546545 22546545 Enhedsleder Enhedsleder i Forretningsudviklings- og digitaliseringssektionen med ansvar for BI-enheden, barselsorlov    
Pedersen, Anne Kirstine Krogsgaard 35331384 Fuldmægtig Udarbejde og eksekvere en samlet kommunikationsplan for Koncern-økonomi samt yde kommunikativ støtte/rådgivning på afdelingens projekter
Jeppesen, Freja Nicoline Dalsgaard 35327032 21849921 Fuldmægtig Koordinator for BI-enheden internt og udadtil i forretningen
Lykke-Rasmussen, Cathrine 35332791 INGEN STILLINGSTEKST -    
Jørgensen, Mettemaria Mejlvang 35322722 IT-supporter Systemadministrator på Koncern-økonomis it-systemer    
Lykke-Rasmussen, Nicoline 35332150 Personlig assistent (PA) Ledelsesstøtte
Ellegaard-Jørgensen, Kristine 30506875 Projektleder Projektleder for administrative udviklingsprojekter    
Reimers, Mette 28752719 Projektmedarbejder Projektdeltager med specialistkompetencer inden for bl.a. kompetenceudvikling
Rasmussen, Vivi 35322716 Specialkonsulent Koncepter for kompetenceudvikling i forbindelse med nye systemer og processer, herunder vejledninger, e-demoer og øvrige læringsmåder
Markussen, Marlene 35324325 Specialkonsulent Systemadministrator på Koncern-økonomis it-systemer
Sparre, Tina 40152396 Specialkonsulent Business Intelligence (BI) udvikling af datamarter på KU's fælles dataplatform samt LDV rapporter vedr. økonomi
Friis, Tore Bagge 35322262 Specialkonsulent Systemadministrator på Koncern-økonomis it-systemer
Kondrup, Karen 21181077 Specialkonsulent Projektleder for administrative udviklingsprojekter
Find-Andersen, Morten Rasmusson 35325033 Specialkonsulent BI-analytiker og procesejer i BI-Enheden    
Hoffmann, Christian 35334411 61678023 Specialkonsulent Business Intelligence (BI) udvikling af datamarter på KU's fælles dataplatform samt LDV rapporter vedr. løn
Lund, Julie Guldmann 35334174 29613598 Specialkonsulent Forretningsudviklingskonsulent og lead på procesarbejde
Adskillestreg Edit