Eksterne centre - ikke en del af KUs regnskab, Eksterne centre

Engelsk navn External Centres
Adresse Njalsgade 88
2300 København S
Lokale enheder 2
Map / vCard Vis adm. enheds adresse på kort Hent alle ansatte visitkort
Note: Outlook understøtter ikke dette. Eksporter alle organisationsdata (herunder lokale enheder) for dette og underliggende steder til .xlsx fil (Excel)
Adskillestreg

Underafdelinger/enheder

Adskillestreg
Betegnelse Telefon Telefax
Fonden Collegium Juris
The Global Biodiversity Inf. Facility, GBIF, The Global Biodiversity Information Facility +45 35321470
Studenterrådgivningen +45 70267500
Folkeuniversitetet i København +45 35328710
Le Cannibale +45 61621915
Boligfonden +45 35332078
Center for Hjerneskade 35329050
Foreningen af Danske Lægestuderende
Fulbright Kommissionen
Univate
Academic Books - KUA +45 82828079
Hovedstadens sygehusfællesskab/Region Hovedstaden, H:S i Teilumbygningen
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Almen Praksis ved Universiteterne (APU)
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Danmarks Rumcenter
Region Hovedstaden
The Danish Pharma Consortium
Museum Tusculanums Forlag / Museum Tusculanum Press
Studentermenigheden i København
Universitetsradioen
GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Unders.
Københavns Kommunes Tandpleje KKT
Forskningsenheden for Almen Praksis +45 35327171 35327514
JEUDAN (udlejning)
Adskillestreg

Adskillestreg

Lokale enheder

Adskillestreg
Betegnelse Bygning Lokale Telefon Telefax E-mail
Chartwells CSS 30168330 carsten.lofwall@chartwells.dk
FA City Fysioterapeut B 35323894
Adskillestreg Edit