Sociologisk Institut

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Abrahamson, Peter 35323941 Lektor Komparative velfærdssystemer, socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, EU, Latinamerika, Østasien
Acciai, Claudia Ukendt Postdoc -
Anker, Anne Sofie Tegner 42726878 Ph.d.-studerende -
Baarts, Charlotte 35323298 Lektor, studieleder Arbejdssociologi, herunder arbejdsliv og arbejdsmiljø. Sundhedssociologi, herunder komplementær og alternativ behandling. Kvalitative metoder
Bach, Katrine Mygind Ukendt Studerende FU -
Bakken, Silje Anderdal 35334706 Ph.d.-stipendiat -
Bentzen, Julie Johanne Vittet Ukendt Studerende -
Bertilsson, Margareta (ekstern) 35323275 +46 702823932 Professor emeritus Sociologisk teori, videnssociologi, retssociologi
Billing, Yvonne Due (ekstern) Lektor emeritus Køn, organisationskulturer, ledelse, magt, identitet, etik
Birkelund, Jesper Fels 35330624 Ph.d.-stipendiat -    
Blaabæk, Ea Hoppe 35334059 Ph.d.-stipendiat -
Bloch, Charlotte (ekstern) 35323236 Lektor emeritus Hverdagslivssociologi, emotionssociologi, livskvalitet, følelseskultur, følelser i arbejdslivet, mobning i arbejdslivet, sociale relationer og emotioner.
Blok, Anders 35323577 Lektor Videnskabsstudier (STS), Miljøsociologi, Klima & risikosamfund, Fransk pragmatisk sociologi, Professioner & samfund, Digitale metoder, Bystudier
Brincker, Benedikte 35321415 21180736 Institutleder -
Carleheden, Mikael 35323286 0046732688074 Lektor Samfundsteori, Videnskabsteori
Carlsen, Hjalmar Alexander Bang 81936271 Postdoc -
Chen, Alexander Linyu Qian 35325349 Ph.d.-stipendiat -
Christensen, Anette Gravgaard 35337457 Ph.d.-stipendiat Miljøsociologi, bysociologi, grønne fællesskaber i byen, fransk pragmatisme, engagementssociologi, byplanlægning
Christensen, Hilda Rømer 35323943 40520855 Lektor Kønsforskning, køn og velfærd, køn og religion, kønsteori, køn i kultur og samfund
Christensen, Mia Lunding Ukendt Videnskabelig assistent -    
Demant, Jakob Johan 35321584 Lektor Ungdom, rusmiddler, kriminalitet, Mixed methods, fokusgruppeinterview, kultursociologi, Cryptomarkets, forebyggelse, situationel kriminalitets forebyggelse, kriminologi
Doerr, Nicole 35335057 Lektor Democracy, Deliberation, Culture, Participation, Gender, Intersectionality, Transnational and Global Sociology, Migration, Linguistic Diversity, Transnational Social Movements, LGBT Rights Coalitions, Social Media, Political Sociology, Comparison, U.S./EU, Right Wing Populism, Visual Methods
Erenbjerg, Anton Lyngvold Ukendt Studerende FU -    
Fan, Yangliu Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende    
Federspiel, Sofie Blinkenberg Postdoc    
Friis, Camilla Bank 35326632 Ph.d.-stipendiat -
Geelan, Torsten Karl Rosenvold 35321112 Postdoc -
Gundelach, Peter (ekstern) 35323285 Professor emeritus Værdier, kollektive aktører, utopier, national identitet, komparativ metode
Halkier, Bente 35335044 Professor, ph.d.-programleder Forbrug, problematisering af mad, hverdagslivs-praksisser, kvalitative metoder
Hansen, Janus 35336937 61652545 Lektor Governance, Videnskabelig ekspertise, Videnskab og teknologi, Risiko, Borgerinddragelse, Bioteknologi
Hansen, Josefine Dahl Ukendt Studerende FU -    
Harder, Sidsel Kirstine 35332646 Ph.d.-stipendiat Seksualitet, køn, unge, sexting, pornografi, kvalitativ metode
Heimann, Katrin Simone (ekstern) Ukendt Ekstern lektor -    
Henze-Pedersen, Sofie (ekstern) 35336139 Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende
Holding, Benjamin Ukendt Postdoc -
Hvithamar, Nathalie Hauge Ukendt Studerende -    
Jacobsen, Bo (ekstern) 35332757 Professor emeritus Eksistens, livsproblemer, aldring, sundhed, tværvidenskab
Jensen, Carsten Strøby 35323944 Lektor Arbejdsmarkedsforhold, overenskomstforhandlinger, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, EU-regulering af arbejdsmarkedet, ulighed i Danmark, social stratifikation, social mobilitet
Jepsen, Kim Sune Karrasch 35335380 Ph.d.-stipendiat -    
Juvik, Amanda Krog Ukendt Studerende FU -    
Järvinen, Margaretha 35323274 Professor Marginaliserede grupper, rusmiddelforskning, sociologisk teori, kvalitative metoder    
Jæger, Mads Meier 35323284 Professor Social mobilitet, social ulighed, kvantitative metoder, uddannelse, kulturforbrug, rational choice, skønhed
Jørgensen, Morten Wendler Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende
Jørgensen, Sune Lehmann (ekstern) Adjungeret professor Social data science    
Karlson, Kristian Bernt 35321588 Lektor Social arv i uddannelse, social mobilitet, kvantitative metoder
Kessing, Malene Lue 35326629 Ph.d.-stipendiat -    
Krarup, Troels Magelund 35337693 Postdoc Økonomisk sociologi, finans, penge, metodologi, videnskabsteori, bysociologi, problematiseringsanalyse, Foucault, korrespondanceanalyse, Bourdieu.
Kurjanska, Malgorzata Maria Marie Curie-stipendiat -
Larregue, Julien Ukendt Postdoc -    
Larsen, Jørgen Elm 35323266 Lektor Fattigdom, social eksklusion, socialt udsatte, aktivering
Larsen, Kira Solveig Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende    
Larsen, Mikkel Haderup Ukendt Ph.d.-stipendiat -
Lewinter, Myra (ekstern) Gæsteforsker -    
Liebst, Lasse Suonperä Adjunkt -
Lindegaard, Marie Rosenkrantz 35331907 Lektor -
Liu, Shiyao (ekstern) 91889516 Ph.d.-studerende, gæst -
Loft, Lisbeth Trille Gylling (ekstern) Ukendt Gæsteforsker -
Madsen, Allan Michael (ekstern) 35323283 Lektor emeritus Kultursociologi, kvalitative metoder, arbejdsliv, teknologihistorie og teknologiudvikling, socialhistorie, sindslidelsernes sociologi
Maxwell, Claire 35327411 Professor Sociology of education, elites and elite education, internationalisation of education, social justice in privileging space
Merhout, Friedolin 35324127 Tenure track adjunkt Adjunkt
Milman, Noa 35328015 Marie Curie-stipendiat -
Møllegaard, Stine 35330341 Adjunkt Arv og miljø; biosociologi og sociogenomics. Ulighed i uddannelse. Kulturforbrug. Empirisk forskning ved brug af kvantitative metoder.
Nielsen, Marie Haarmark Ukendt Studerende -
Nielsen, Mathias Wullum Ukendt Lektor
Olesen, Benedikte Ukendt Studerende FU -    
Olsen, Freja Brix Studenterstudievejl. -    
Pedersen, Inge Kryger 35323229 Lektor Sociologisk teori og metode, sociologisk sundhedsforskning, videnssociologi, krop og kultur.
Pedersen, Laura Behrend Ukendt Studerende -    
Poder, Poul 35323946 Lektor Sociologisk teori, emotionssociologi, organisations- og arbejdslivssociologi, konflikt- og voldssociologi, det personlige livs sociologi (kærlighed, venskab, mod)
Schaeffer, Merlin 35331692 Lektor Immigration, Ethnic stratification, Political sociology, Quantitative methods
Schultz, Nikolaj Christian Busk 24758962 Ph.d.-stipendiat -
Seerup, Julie Kaas Ph.d.-stipendiat Ph.d.-studerende    
Stribæk, Katrine Ukendt Studerende -    
Swider, Sarah Christine 35333318 31333972 Lektor -
Toubøl, Jonas 35323268 Postdoc Sociale bevægelser, civil ulydighed, civilsamfund, politisk sociologi, social mobilitet, arbejdsmarkedssegmentering, fagforeningsmedlemsskab
Walsh-Russo, Cecelia Catherine (ekstern) Gæsteforsker -
Østergaard, Anna Ravn Ukendt Studerende -