JUR Forskningscenterområdet - fordelingssted

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Andersen, Eigil Lego (ekstern) Adjungeret professor Adjungeret professor i retsvidenskab    
Balvig, Flemming (ekstern) 21693950 Professor emeritus Kriminologi
Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow 35323594 40326931 Professor Tingsret og kreditorret (foged- og insolvensret). Fagleder for Tingsret og Sikkerheds- & Kreditorrettigheder
Dahl, Børge (ekstern) 35337732 Adjungeret professor -    
Frost, Kim 35324384 Lektor Formueret. Fagansvarlig for lejeret og obligationsret    
Henrichsen, Carsten Michael (ekstern) 35323104 Professor emeritus Forvaltningsret;Kommunalret;Offentlig Forvaltning    
Hvidt, Martine Stagelund 35333855 Postdoc -    
Jensen, Anna Carolina 35333176 Studerende -    
Koch, Henning (ekstern) 35323115 Professor emeritus Forfatningsret, Statsret    
Lookofsky, Joseph (ekstern) 35323135 Professor emeritus -
Rønsholdt, Steen (ekstern) 35323114 Professor emeritus -    
Smith, Eva (ekstern) 35323146 Professor emerita -    
Tamm, Ditlev (ekstern) 35323167 Professor emeritus Retshistorie
Vestergaard, Jørn (ekstern) 35323768 Professor emeritus Strafferet, international strafferet og procesret, EU-strafferet.