Koncern-økonomi

Adskillestreg
Navn Telefon Mobil Stilling Beskrivelse
Andreasen, Lene 35323782 Regnskabsmedarbejder Hovedkassen    
Antonijevic, Tica 35331260 93565905 AC-fuldmægtig Moms, afgifter, energiafgifter, myndighedskontakt, told
Appel, Tina Lee 35330637 Regnskabsmedarbejder Barsel    
Barrou, Frida 35326978 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Bertelsen, Niels Mygind 35322761 Fuldmægtig KU-økonomistyring: Forskningsstatistik, Formålsregnskab, Fælles ministeriel kontoplan    
Boldsen, Agnes Kristensen 35323897 26366993 Digitaliseringschef Sektionsleder i Forretningsudviklings- og digitaliseringssektionen    
Brandhøj, Mathilde Elmegaard 35331186 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Brønnum, Andreas 35322959 Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingen: KU-IT
Callisen, Maria Østrup 28752845 Enhedsleder Enhedsleder i Forretningsudviklings- og digitaliseringssektionen
Christensen, Gitte Bess 35337603 Specialkonsulent -
Christensen, Thomas Kjær (ekstern) Ukendt -
Citirikkaya, Volkan 35323360 Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingerne: KU-IT, US    
Clausen, Kristian Roloff 35332977 Fuldmægtig Moms, afgifter, myndighedskontakt
Concillado, Philip Roque 35321080 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Darling, Rasmus Lyngholm 35334842 27100223 Vicedirektør -
Denckert, Johan Rothe 35331969 Specialkonsulent KU-økonomistyring: Nyt budgetsystem (SBS), Registreringsrammen, Fælles ministeriel kontoplan    
Didriksen, Lasse 35332030 Specialkonsulent KU-økonomistyring: Nyt budgetsystem (SBS), Registreringsrammen, Fælles ministeriel kontoplan    
Ellegaard-Jørgensen, Kristine 30506875 Projektleder Projektleder for administrative udviklingsprojekter    
Fernandes, Sarah Nimb 35336574 Regnskabsmedarbejder -    
Find-Andersen, Morten Rasmusson 35325033 Specialkonsulent BI-analytiker og procesejer i BI-Enheden    
Fridh, Julie 22546545 22546545 Enhedsleder Enhedsleder i Forretningsudviklings- og digitaliseringssektionen med ansvar for BI-enheden, barselsorlov    
Friis, Tore Bagge 35322262 Specialkonsulent Systemadministrator på Koncern-økonomis it-systemer
Gammelgaard, Lone Mohr 35337338 Specialkonsulent Eksternt finansierede projekter, retningslinjer mv.
Grønfeldt, Marie Søndergaard 35327834 Regnskabsmedarbejder Eksternt finansierede projekter, oprettelse af projekter, indlæsning budget-/prognoseændringer, lukning af projekter, FA projekter
Hansen, Tobias Sønderskov 35337961 Studerende Hjælp til diverse opgaver    
Hartvigsen, Vibeke Søe 35323977 Regnskabsmedarbejder Kreditorsupporten
Hashim, Sajjad 35324187 Kontorelev -    
Have, Morten 35334781 Indkøbskonsulent It, Vagtydelser, Beklædning, Publikationer, Flytteydelser, Inventar og Møbler
Henriksen, Lars 35328288 51826989 Chefkonsulent Implementering og forankring af styringsmodel med Navision    
Hillebrand, Lars (ekstern) Ukendt -    
Hinrichsen, Mia Kastberg 35333725 Analytiker Analyser af indkøbsdata og udvikling og formidling af indkøbsrapportering
Hoffmann, Christian 35334411 61678023 Specialkonsulent Business Intelligence (BI) udvikling af datamarter på KU's fælles dataplatform samt LDV rapporter vedr. løn
Holm, Jesper (ekstern) Ukendt -    
Jenkins, Lili Le 35337824 2384 0132 Kontorfunktionær It, Vagtydelser, Beklædning, Publikationer, Flytteydelser, Inventar og Møbler
Jensen, Kristian Dalsgaard 35331885 Indkøbskonsulent Managementkonsulentydelser, Managementsupport, Vikar, Rejser, Kontorhold, Personaleforhold, Bygningsdrift, Indkøbssystem (IndFak2), Grøn indkøb    
Jensen, Maria Agerbo 35323934 Chefkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Budgetdialog, processer, hoved- og nøgletal, Finanslov, TB, Bevillingsreform
Jeppesen, Freja Nicoline Dalsgaard 35327032 21849921 Fuldmægtig Koordinator for BI-enheden internt og udadtil i forretningen
Johannessen, Heidi 35320117 Regnskabsmedarbejder Debitor    
Justesen, Mikaela 35325344 93565760 AC-fuldmægtig Forretningsudviklingskonsulent og GDPR-kontaktperson for ØKO    
Jørgensen, Lise Damsgaard 35331448 Specialkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Ev-budgettering, full-cost og priskataloger, Løbende månedsopfølgning
Jørgensen, Mettemaria Mejlvang 35322722 IT-supporter Systemadministrator på Koncern-økonomis it-systemer    
Jürgensen, Jesper Hvitsted 35330231 93509146 BI-analytiker BI-analytiker og procesejer i BI-Enheden
Kimer-Jørgensen, Ida 35333516 Ekstern konsulent -    
Kjemtrup, Kirstine 35325384 Specialkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Budgetdialog, processer, hoved- og nøgletal, Strategi 2023-projekter, Finanslov, Deltagerbetaling, controlling Statsstipendier
Kjærsgaard, Malene 35322391 23116073 Koncernbudgetchef Sektionsleder for Økonomistyringssektionen
Koc, Janne 35322730 Regnskabsmedarbejder Debitor    
Koca, Berin 35332148 Studerende Debitor    
Kock, Kim 35326015 Regnskabsmedarbejder -
Kofod, Matthias Steen 35331570 Fuldmægtig Koncerncontrolling af udvalgte områder. Opfølgning på RejsUd. Revisionsmateriale for udvalgte områder. Kapitalforvaltning    
Kondrup, Karen 21181077 Specialkonsulent Projektleder for administrative udviklingsprojekter
Kruse, Mathilde 35336292 Fuldmægtig Juridisk bistand
Langballe, Bo 35322748 Regnskabsmedarbejder Eksternt finansierede projekter, projektoprettelse, indlæsning budget- og prognoseændringer, stamdata
Larsen, Hanne 35322720 Regnskabsmedarbejder Debitor    
Larsen, Jens Højer 35336683 93565577 Juridisk specialkonsulent Juridisk bistand    
Larsen, Johnny Steen Jagd 35320085 26256114 Regnskabsmedarbejder Hovedkassen
Latif, Andreas 35322903 24852882 Specialkonsulent Udstyr og ydelser til laboratorier
Lintrup, Peter 35322829 28752829 Indkøbschef Sektionsleder for Indkøbssektionen, politik, strategi, indkøb af el
Lund, Julie Guldmann 35334174 29613598 Specialkonsulent Forretningsudviklingskonsulent og lead på procesarbejde
Lykke-Rasmussen, Cathrine 35332791 INGEN STILLINGSTEKST -    
Lykke-Rasmussen, Nicoline 35332150 Personlig assistent (PA) Ledelsesstøtte
Madsen, Hans Carl Mægbæk 35322635 61656185 AC-fuldmægtig Indberetning til Danmarks Statistik. Oversættelser til engelsk. Opfølgning vedr. forbrug på virtuelle betalingskort samt rapportering vedr. åbne kreditnota    
Madsen, Jakob Skovlund (ekstern) Ukendt -    
Madsen, Lærke Sejerø 35327178 Studerende -    
Makienok, Mathilde Frisenette-Fich 35337772 Regnskabsmedarbejder Hovedkassen    
Markussen, Marlene 35324325 Specialkonsulent Systemadministrator på Koncern-økonomis it-systemer
Mathiesen, Tine 35320478 20180478 Koncernregnskabschef Sektionsleder for Regnskabssektionen
Moarefi, Maziar 35330541 Økonomimedarbejder -    
Morais, Helle Wickmann 35332102 Regnskabsmedarbejder -    
Møller, Stine 35330112 Specialkonsulent KU-økonomistyring: Uddannelsesøkonomi, Fælles ministeriel kontorplan, Registreringsrammen, Undervisningsministeriets uddannelser, Myndighedsbetjening
Nagel, Line H. 35322931 Regnskabsmedarbejder Eksternt finansierede projekter, organisationsændringer, masseposteringer, månedslukning, indlæsning af budget-/prognoseændringer, lukning af projekter
Neubert, Solveig 35322638 93509445 Regnskabskonsulent Moms, afgifter, energiafgifter myndighedskontakt, told
Nielsen, Maria Kathrine 35326844 Regnskabsmedarbejder -    
Nilsson, Marian Udbye 35322726 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Nygaard, Eyvind 35331314 93565475 Fuldmægtig Koncerncontrolling og stikprøvekontrol. Løntræk af negative afregninger fra RejsUd. Afstemning/oprydning vedr. MasterCard. Afstemning af lønudgifter. Revisionsmateriale. Sagsbehandling vedr. Boligfond
Nørgaard, Rachelle Riziki 35337653 Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingerne: F&I og FHR    
Nørgaard, Ulrik Ræbild 35332734 Fuldmægtig KU-økonomistyring: Årsrapport, Ø1- og Ø2-rapportering, Løbende månedsopfølgning
Olsen, Mikkel 35322723 Regnskabsmedarbejder Moms og afgifter, dataudtræk/-validering, indberetning til myndigheder, tjenestebiler
Pedersen, Anne Kirstine Krogsgaard 35331384 Fuldmægtig Udarbejde og eksekvere en samlet kommunikationsplan for Koncern-økonomi samt yde kommunikativ støtte/rådgivning på afdelingens projekter
Pedersen, Pernille 35328863 Regnskabsmedarbejder -    
Petersen, Allan Vølding 35336068 Enhedsleder Enhedsleder for Koncernbogholderi og Regnskabscenter    
Ploumark, Bjarne Friis 35322712 23301856 Enhedsleder Enhedsleder for Koncernregnskab
Rahbek Pedersen, Henrik 35333484 Specialkonsulent Eksternt finansierede projekter, fokus på indtægtsdækket virksomhed, månedslukning
Randrup, Merete 35324432 Chefkonsulent Rådgivning og vejledning om regler for rejser og repræsentation. Koncerncontrolling (fuld kontrol og stikprøvekontrol). Periodisering ifm. årsafslutningen. Revisionsmateriale. Kapitalforvaltning
Rasmussen, Niels A. H. 35322754 Specialkonsulent Regnskab generelt, kontroller, ledelsesrapportering, bidrag til Ø-rapporter, Årsrapport finansiel del, kontoplan
Rasmussen, Vivi 35322716 Specialkonsulent Koncepter for kompetenceudvikling i forbindelse med nye systemer og processer, herunder vejledninger, e-demoer og øvrige læringsmåder
Reimers, Mette 28752719 Projektmedarbejder Projektdeltager med specialistkompetencer inden for bl.a. kompetenceudvikling
Renton, Steven Peter 004635333805 Kontorfunktionær Inddatering og vedligeholdelse af indkøbskataloger og kontraktsystem
Sanchez Recio, Reyes 93516066 Chefkonsulent Projektleder på implementering af nyt budgetsystem
Savuran, Fatma 35331836 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Schiøtte, Bjarke Dalby (ekstern) Ukendt -    
Schlander, Martin 35323297 Kontorfunktionær Månedslukning, periodisering mm.
Siemsen, Anette 35332451 Økonomimedarbejder ØKO-servicering, web, Indkøb på aftaler, Årsrapport (layout), Ferie/fraværsregistrering
Simonsen, Gitte Helene Dyrlund 35324007 Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingerne: REKSEK, KOM, Tilskudsområdet, Universitetsavisen og Studenterambassadøren, Elev- og praktikantordning
Smits, Jacob (ekstern) Ukendt -    
Sparre, Tina 40152396 Specialkonsulent Business Intelligence (BI) udvikling af datamarter på KU's fælles dataplatform samt LDV rapporter vedr. økonomi
Stoltze, Fayeh Emilia 35333996 Kontorfunktionær Barsel
Stub, Christian William 35322745 Regnskabskonsulent Anlægsoprettelser, opgaver vedr. forvaltning af anlægsportefølje
Sætre, Beate (ekstern) Ukendt -    
Símonardóttir, Bryndis (ekstern) Ukendt -    
Sørensen, Camilla Schack 35333724 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Sørensen, Chris Halling 35331277 Fuldmægtig Rådgivning og vedledning i RejsUd- og IndFak (regnskabsmæssig opsætning og flow). Ad hoc controlling, afstemning og analyser på rejse- og fakturaområdet. Kursusansvarlig for kreditor- og debitorkursus    
Tas, Umut Black 35330940 93509615 Analytiker Analyser af indkøbsdata og udvikling og formidling af indkøbsrapportering
Thorsen, Matthias Klinke (ekstern) Ukendt -    
Togeby, Xenia Skarbye 35334689 Fuldmægtig Nyhedsbrev for RESE. Ajourføring af retningslinjer og vejledninger. Oversættelser til engelsk. Opdatering af Økonomiportalen på KUnet. Controlling af bankfuldmagtsforhold. Revisionsmateriale
Vransø, Henriette 35327068 Fuldmægtig Eksternt finansierede projekter, retningslinjer mv.    
Waaben, Casper Ing 35320653 Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm.
Yüksel, Mahmut 35335137 Indkøbskonsulent Udstyr og ydelser til laboratorier    
Østeraas, Birgita 35324614 93509650 Enhedsleder Enhedsleder for FA-økonomiservice. Overordnet økonomistyring og økonomisk opfølgning for alle FA-afdelingerne, KU's registreringsramme (stamdata)
Ünsal, Susanne 35328352 Kontorfunktionær Inddatering og vedligeholdelse af kontraktsystem, Indkøbssektionens fællespostkasse, opdatering af bestillerlister, webredaktør