Amnon Lev

_______________________________________
Stilling Lektor
Forskning
Stilling, amerikansk-engelsk Associate professor
Research
Arbejdstelefon +45 35323118
+45 93509652 (mob)
Sekretær +45 35323217
E-mail amnon.lev @ jur.ku.dk
Adm. enhed,
afdeling
JUR Forskningscenterområdet
Ukendt
Adm. enhed, engelsk,
lokal enhed

Centre for International Law and Governance
Adresse JUR Centre for International Law and Governance
Karen Blixens Plads 16
2300 København S
Bygning og lokale Søndre Campus
6A.4.26
Hjemmeside http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?id=147595&vis=medarbejder
Funktionsbeskrivelse Stats- og folkerettens filosofiske grundlag og teorihistorie, europæisk føderalisme, krig og politisk moral
Funktion, Engelsk Foundations of public law/public international law, Eruopean federalism, war and civility
(visit)kort Hent visitkort Vis adm. enheds adresse på kort
Adskillestreg
Edit