Per Claudi Jensen

_______________________________________
Job (danish) Studievejleder
Forskning
Job Guidance councellor
Research
Work-phone +45 35331607
+45 21179746 (mob)
Secretary +45 35331500
E-mail pcj @ ign.ku.dk
Adm. unit,
local unit
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Unknown
Adm. unit,
local unit

Forest and Landscape College
Address Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
Function, danish Studievejledning og -administration for Skov og Landskabsingeniøruddannelsen
(visit)card
Get visitcard
Show address for adm. unit on map
Adskillestreg
Edit