Ole Quist Jensen

_______________________________________
Stilling Servicechef
Stilling, amerikansk-engelsk Head of service
Arbejdstelefon +45 35331910
+45 20569210 (mob)
Sekretær +45 35331500
E-mail oqj @ ign.ku.dk
Adm. enhed,
afdeling
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Ukendt
Adm. enhed, engelsk,
lokal enhed

Forest and Landscape College
Adresse Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
(visit)kort Hent visitkort Vis adm. enheds adresse på kort
Adskillestreg
Edit