Britt Granvig Majgaard

_______________________________________
Stilling Studievejleder
Stilling, amerikansk-engelsk Student adviser
Arbejdstelefon +45 35331769
+45 24482690 (mob)
Sekretær +45 35331500
E-mail brma @ ign.ku.dk
Adm. enhed,
afdeling
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Ukendt
Adm. enhed, engelsk,
lokal enhed

Forest and Landscape College
Adresse Skovskolen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
Funktionsbeskrivelse Studievejleder og studieadministration for Hopi og parkdiplomuddannelserne
(visit)kort Hent visitkort Vis adm. enheds adresse på kort
Adskillestreg
Edit