Emil Holst Partsch

_______________________________________
Job (danish) Ph.d.-stipendiat
Forskning
Job PhD fellow
Research
Work-phone +45 35325610
Secretary +45 35323010
E-mail ehp @ econ.ku.dk
Adm. unit,
local unit
Økonomisk Institut
Unknown
Adm. unit,
local unit

Address Økonomisk Institut
Øster Farigmagsgade 5, Bygning 26
1353 København K
Building and room Gammeltoftsgade 17
26-1-22
Function, danish Heterogen agent makroøkonomiske modeller, finansielle friktioner, kontinuert og diskret tids numeriske metoder; forbrugs- og opsparingsadfærd
Function-description Hetereogeneous agent macroeconomic models; financial frictions; continuous and discrete time computational methods; Consumption-saving behavior
(visit)card
Get visitcard
Show address for adm. unit on map
Adskillestreg
Edit