Dorthe Jeppesen

_______________________________________
Job (danish) Uddannelsessekretær
Job Programme secretary
Work-phone +45 35334501
Secretary +45 35331500
E-mail dj @ ign.ku.dk
Adm. unit,
local unit
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Unknown
Adm. unit,
local unit

Forest and Landscape College
Address Skovskolen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
Function, danish Uddannelsesadministration for Skov- og Naturteknikeruddannelsen
(visit)card
Get visitcard
Show address for adm. unit on map
Adskillestreg
Edit