Markus Mikael Hinkkanen (external)

_______________________________________
Job (danish) Kandidatstuderende
Job Master student
Work-phone Unknown
E-mail  @ Ukendt
Adm. unit,
local unit
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Unknown
Adm. unit,
local unit

Molecular and Cellular Pharmacology
Address Molecular and Cellular Pharmacology
Jagtvej 160
2100 København Ø
Function, danish Ionotropic Glutamate Receptors Research Group
Function-description Ionotropic Glutamate Receptors Research Group
Evt. Note.........: Hos Darryl S. Pickering
(visit)card
Get visitcard
Show address for adm. unit on map
Adskillestreg
Edit