Susanne Tang

_______________________________________
Job (danish) Husjurist
Job In-house counsel
Work-phone
+45 51700130 (mob)
E-mail susta @ science.ku.dk
Adm. unit,
local unit
SCIENCE Fakultetssekretariat
Unknown
Adm. unit,
local unit

SCIENCE Dean's Office
Address Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C
Building and room Hovedebygningen
01-0-A41
Function, danish Juridisk rådgivning i forhold til vedtægter, bestyrelses- og lejeforhold, delegationsrammer, erstatnings-, forsikrings- og klagesager, offentligheds- og forvaltningsloven m.v. Kontaktperson vedr. spørgsmål om samarbejdskontrakter.
Function-description Legal counsel in relation to regulations; board and tenancy conditions; delegation frameworks; compensation, insurance and complaints cases; public and Public Administration Act laws; etc. Contact person for questions relating to cooperation agreements.
Evt. Note.........: Du bedes rette henvendelse til jura@science.ku.dk
(visit)card
Get visitcard
Show address for adm. unit on map
Adskillestreg
Edit